Till Fa-konferensen i Frankrike

Till Dafa-lärjungarna som deltar i Fa-konferensen i Frankrike:

Hej!

Allt som Dafa-lärjungarna gör för tillfället har till syfte att klargöra sanningen och rädda världens människor. En Fa-konferens fungerar också som ett forum för utbyte, där man kan sammanfatta vad man har lärt sig genom Fa-studier och kultivering samt kan diskutera hur man för närvarande ska klargöra sanningen och rädda världens människor. Man kan också upptäcka tillkortakommanden och därefter göra ännu bättre ifrån sig. Därför måste Fa-konferensen uppnå den avsedda effekten.

Jag skulle vilja ta tillfället i akt att uttrycka min förhoppning om att Dafa-föreningen i varje region ska klara att spela sin roll, ta ansvar och väl utföra arbetet med att koordinera varje region. Gör det inte bara för syns skull, och än mindre ska ni dra er tillbaka på grund av svårigheter. Ge inte upp när det gäller utövare som inte har samma åsikter, ty de är alla mina lärjungar.

För närvarande finns det fortfarande koordineringsproblem i olika regioner när det gäller att hantera gruppaktiviteter. Till exempel, när en del elever diskuterar något poängterar de alltför mycket sina egna saker och argumenterar i det oändliga. Att göra saker på det sättet äventyrar Dafa-lärjungarnas arbete med att klargöra fakta och bekräfta Fa. Att ha alltför starka mänskliga fasthållanden gör det lätt för ondskan att utnyttja kryphål och störa, med resultatet att saker inte blir gjorda. När det är på det viset, gör saker enligt Dafa-föreningens övergripande plan, och oavsett vad din personliga åsikt är så lämna dina fasthållanden därhän och samarbeta. Hoppas att varje Dafa-lärjunge ska inse att det som är viktigt är sanningsklargörandet.

Till sist tillönskas Fa-konferensen fullkomlig framgång. Måtte våra Dafa-lärjungars upprätta tankar bli allt starkare.


 

Li Hongzhi
21 november 2007