Till mellersta USA:s Fa-konferens i Minnesota

Alla Dafa-lärjungar som deltar i mellersta USA:s Fa-konferens i Minnesota: hälsningar till er alla!

Först vill jag i förväg önska konferensen fullständig framgång. Dafa-lärjungarnas kultivering är inte till endast för egen Fulländning. Att göra Dafa-lärjungarnas tre saker och räddandet av alla liv väl, är det som Dafa-lärjungar måste göra. Att genom Fa-kon­ferensen sammanfatta och utbyta väl erfarenheter från kultiveringen och räddandet av alla liv, och ännu bättre fullgöra det som Dafa-lärjungar borde göra, det är också Dafa-lärjungarnas önskan. Hoppas att alla kan få nytta av Fa-konferensen.


 

Li Hongzhi
22 september 2007