Till de Dafa-lärjungar som deltar i Kanadas Fa-konferens:

Hej allihop!

Fa-upprätandet går snabbt framåt och Dafa-lärjungarnas upprätta tankar under det att de bekräftar Dafa och räddar kännande varelser, upplöser i stora mängder de saboterande gudomarna och ruttna demonerna som spelar en dålig roll, och åstadkommer därigenom grundläggande förändringar beträffande tillståndet i världen. Men de onda elementen samt det onda partiet och det onda spöket, vilka kan se att allt är förlorat, utkämpar sin sista kamp, och detta är desto större anledning för Dafa-lärjungarna att göra ett ännu bättre jobb med att klargöra fakta och rädda världens människor och kännande varelser. Ju närmare slutet, desto mindre ska ni slappna av; ju närmare slutet, desto bättre måste ni studera Fa; ju närmare slutet, desto starkare måste era upprätta tankar vara.

Må Fa-konferensen bli ett storslaget tillfälle vid vilket ni alla förbättrar er tillsammans! Jag tillönskar Fa-konferensen fullkomlig framgång.


 

Li Hongzhi
19 maj 2007