Om romanen Kosmos katastrof

De här orden i fråga är inte mina, men det ser ut som om nästan alla har tagit dem för att vara det. Vid den tiden när jag gav mig av fanns det en del personer som verkligen oroade sig för alla och sålunda agerade på en del sätt. I själva verket var den perioden till för att se huruvida Dafa-lärjungar skulle klara testet, och de reagerade på diverse sätt. Det dröjde inte förrän man verkligen kunde se att olika mänskliga fasthållanden kom till uttryck, såväl som hur elever med starka upprätta tankar hanterade saker och ting. Det som har hänt är överståndet och jag bekymrar mig bara om huruvida Dafa-lärjungar till sist motsvarar standarden.

En roman är dock bara en roman, och det är bara en av de många metoderna som Dafa-lärjungar har använt för att bekräfta Dafa och rädda kännande varelser. Även om innehållet i en roman kan omfatta saker som Dafa-lärjungar har kommit att förstå genom kultivering så kan dessa inte tas som en historieskrivning. Om jag inte hade talat om Fa-upprätandeprocessen så skulle till och med gudar veta mycket lite om den.

Vad jag vill berätta för er är detta: ni har genomgått stora prövningar och svårigheter för att komma dit där ni är idag. För allt i världen, ni ska inte låta ert hjärta och sinne guppa som andmat som rörs upp vid minsta vindpust.


 

Li Hongzhi
10 maj 2007Redaktörens anmärkning: Följande är det utdrag ur den nämna romanen som det gäller.
Lu Qing fick faxet i sin hand och tittade noga på det. På papperet, ungefär stort som ett A4-ark, fanns bara några korta rader. Med tanke på hur längesedan det var kunde Lu inte minnas exakt vad som stod skrivet på det och han visste bara att den allmänna meningen var: ”Du behöver inte fråga vem jag är – Dafa-lärjungar borde alla veta vem jag är. Vi kommer absolut inte att tillåta att universums Dafa hamnar under attack i människovärlden. Stig genast fram för att skydda Dafa, och res genast till Beijing och provinsregeringarna. Vemhelst som fortfarande inte stiger fram vid den här tidpunkten är inte längre min lärjunge.”