Lös upp helt och hållet alla de saboterande gudomar i den Trefaldiga världen som deltar i störandet av Fa-upprätandet

Rätt länge nu har de gamla krafterna och alla de saboterande gudomar i den Trefaldiga världen som spelar en negativ roll, haft en mycket dålig påverkan. På ett tidigt stadium när Dafa-lärjungar fick Fa, störde de svårt Fa-upprätandet och Dafa-lärjungarnas och de kännande varelsernas erhållande av Fa och kultivering. Runt år 1999 deltog de i varierande grad i förföljelsen av Dafa-lärjungar, vilket förvärrade terrorn från de onda omständigheterna, hjälpte ondskan att göra dåliga gärningar och störde allvarligt Fa-upprät­andet. Och de har i synnerhet under den kritiska tiden – när Dafa-lärjungar, medan de [själva] är förföljda, klargör fakta och räddar världens människor och kännande varelser – återigen medverkat till att hindra världens människor och kännande varelser från att bli räddade. Det är detsamma som att direkt förfölja världens människor och kännande varelser. Bland dem finns så kallade gudar som kontrollerar människornas stora religioner. I början när jag spred Fa bad jag dem lämna den Trefaldiga världen för att ge världens människor lika chanser att bli Dafa-lärjungar. En del av dem gav sig av. Men en del gjorde det inte, och insisterade på att människor med religiös tillhörighet inte skulle bli inblandade i Dafa-lärjungarnas angelägenheter under Fa-upprätandeperioden. Och de har inte heller låtit människor med religiös tillhörighet få kännedom om Dafa – vilket har gått emot principen under spridandet av Fa: ”öppen för alla, det hänger bara på hjärtat” – och har avvisat anpassningen till den faktiska situationen som uppkom under Fa-upprätandet. Dessutom gör de för närvarande allt de kan för att hindra dem med en religiös tro från att få reda på fakta och orsakar att miljarder människor med religiös tillhörighet missar den här chansen som de har väntat på i tusentals år, och har utsatt de kännande varelserna för risken att bli bortgallrade, och de har till och med direkt stört Fa-upprätandet. Följaktligen, för att världens människor ska kunna räddas så har det blivit alldeles nödvändigt för Dafa-lärjungarna att fullständigt lösa upp de gamla krafterna och alla de saboterande gudomarna i den Trefaldiga världen som hindrar kännande varelser från att bli räddade och få reda på fakta. Vilket yttre utseende deras existens än må anta, vare sig de antar en form eller inte, vilken nivå de än är på, eller vems utseende de än antar, så lös upp dem och eliminera dem alla. I elimineringsprocessen måste de naturligtvis betala för de brott de har begått mot Fa-upprätandet, mot Dafa-lärjungar och mot kännande varelser. Och särskilt när det gäller de där saboterande gudarna som kontrollerar religioner och är fientliga mot Fa-upprätandet och Dafa-lärjung­arnas räddande av kännande varelser, lös upp dem fullständigt. Gör inte på något annorlunda sätt när ni klargör fakta för religiösa människor, inrikta er inte på någon särskild grupp, och se bara på människans hjärta, och hennes eget val. Dafa-lärjungar ska göra de tre sakerna väl och stabilt, och inte låta sig påverkas på ett mänskligt sätt. Jag hoppas att Dafa-lärjungarna med gudomliga upprätta tankar kommer att vandra den sista etappen av resan väl.

 

Li Hongzhi
28 februari 2007