Ytterligare kommentarer beträffande ”politik”

Under tiden som Falun Gong-elever har motarbetat förföljelsen och klargjort fakta med användande av vanliga människors metoder som reaktion på KKP:s skurkaktiga smutskastning av Falun Gong så har de helt och hållet och sanningsenligt avslöjat varför den skurkaktiga KKP-regimen har förföljt Falun Gong, och de har också hjälpt världen att få veta vad Falun Gong är. Så snart alla världens människor förstår vad som verkligen händer finns det ingen chans att förföljelsen kan upprätthållas. Den metod som används i KKP-skurkarnas förföljelse och graden av ondskefullhet i förföljelsen hjälper människor att se KKP för vad det i grunden är. Sålunda har KKP än en gång, för att blanda ihop rätt och fel, dragit fram lögnen att Falun Gong-elever ”sysslar med politik”, och det gör de för att förvirra dem vilkas tankar leds iväg av KKP men ändå tycker att de är på det klara med saker och ting, och försöker förgäves upprätthålla förföljelsen och förse den med ”teoretiska grunder”. Sanningen är att mänsklighetens ”politik” inte utformades för att användas av förföljarna. Om ”politik” kan avslöja förföljelsen, om ”politik” kan stoppa förföljelsen, om ”politik” kan hjälpa till att klargöra fakta, om ”politik” kan rädda kännande varelser – när den så kallade ”politiken” för så mycket gott med sig, varför då inte göra så? Det avgörande i det hela verkar vara att en kultiverares motiv är att stoppa förföljelsen och inte att syssla med ”politik” för att vinna mänsklig politisk makt. Kultiverare har inget maktbegär bland människorna: raka motsatsen, kultiverare ska släppa fasthållandet till maktbegär. Så när du klargör fakta, om någon fortfarande kommer dragande med detta nonsens och inte kan skilja på vilket som ska fördömas, förföljelsen eller ”politik”, säg då till honom det jag just sade.

Medan Dafa-lärjungar klargör fakta har de erfarit rätt väl precis hur svårt det är att rädda människor, och Dafa-lärjungar räddar människor medan de själva blir förföljda. Den partikultur som det onda KKP har ingjutit i världens människor och som mycket påfallande har förgiftat det kinesiska folket, har jämte de lögner som det har fabricerat om Falun Gong under förföljelsen, lett till att en del blint har lytt KKP, särskilt de som mycket väl vet att detta är en förföljelse men har sålt sig till KKP för egna intressens skull, allt detta har lett till att göra mänsklighetens närmaste framtidsutsikter än mer tragiska. Och det här är orsakerna till att det är så svårt för Dafa-lärjungar att rädda människor. Eftersom Dafa-lärjungar har ansvaret att rädda alla liv vid denna avgörande knutpunkt i historien, gör så gott du kan. Beträffande dem som verkligen inte kan räddas så är det de människornas eget val. När världens medier tystas med lock och pock från KKP, om Dafa-lärjungar då bildar sina egna medier för att motsätta sig förföljelsen och rädda världens människor, och det betecknas som ”politiskt”, låt oss då öppet och rakryggat använda oss av ”politik” för att avslöja förföljelsen och rädda kännande varelser!


 

Li Hongzhi
21 februari 2007