Mitt tack till alla levande varelser* som har skickat hälsningar

Dafa-lärjungar, världens människor och alla levande varelser:

Mina hälsningar!

Tack för de hälsningar och lyckönskningar som ni har skickat! Jag hoppas innerligt att alla mina Dafa-lärjungar ska nå Fulländning! Jag hoppas innerligt att alla världens människor ska kunna bli klara över sanningen, och kunna urskilja, klart och tydligt, den ondaste demonen och det onda partiet som historien bestämde skulle hemsöka mänskligheten, som har förgiftat det kinesiska folket och hela världen, och som har förföljt Dafa-lärjungar – och på så sätt klara att överleva alla levande varelsers största katastrof genom tiderna. Jag hoppas innerligt att alla levande varelser ska bli räddade!

Alla levande varelser! Allt som ni har hoppats på, väntat på och bekymrat er över i tusentals år har kommit, och håller faktiskt på att uppenbara sig nu. Genom detta väljer var och en, vare sig det är medvetet eller ej, sin egen framtid.

Jag skulle vilja säga till er: Dafa-lärjungarna är det enda hoppet om räddning för alla levande varelser i varje region och för varje folk. Att värdesätta vad de gör är samma sak som att värdesätta er själva!

Tack än en gång för de hälsningar ni har skickat!


 

Li Hongzhi
1 januari 2007

*Översättarnas anmärkning: ”alla levande varelser” översätts också som ”alla kännande varelser”, ”alla liv” eller ”alla varelser”