Till den australiska Fa-konferensen

Alla Dafa-lärjungar på den australiska Fa-konferensen:

Hej allihop! Först önskar jag att konferensen ska bli lyckad. Fa-konferenser är storslagna sammankomster för Dafa-lärjungar, de är bra tillfällen att hjälpa varandra att höja sig och är bevis på att [Dafa-lärjungar] har studerat Fa bra.

Dafa-lärjungar ska vandra sina vägar väl, klara de tre sakerna bra, och då måste de studera Fa bra och ta Fa-studierna på allvar. De områden som har gjort bra ifrån sig i processen att rädda varelser och bekräfta Dafa och där det har skett stora förändringar, är alltid ställen där människor har studerat Fa väl. Och de Dafa-lärjungar som har höjt sig snabbt är alltid de som har lagt vikt vid Fa-studierna. Det beror på att Fa är grunden, det är det som är det grundläggande för Dafa-lärjungar, det är garanten för allting, och det är den väg på vilken människan går mot gudomlighet. Därför vill jag också, med Fa-konferensen i Australien, ta tillfället i akt och säga till alla Dafa-lärjungar världen över: oavsett om du är en ny eller en erfaren elev så får du definitivt inte försumma Fa-studierna för att du är upptagen. Gör inte studerandet av Fa till en formalitet. Du ska studera Fa med ett koncentrerat sinne och du själv måste verkligen studera. Det har varit för många läxor på det här området. Hoppas att ni alla vandrar den sista biten på vägen bra. Det är inte långt kvar tills att framtiden visar sig.


 

Li Hongzhi
18 november 2006