Lös upp ondskan fullständigt

Dafa-lärjungars upprätta tankar i bekräftandet av Fa och räddandet av världens människor har redan medfört att de onda varelser och faktorer som spelar en negativ roll och förföljer Dafa-lärjungar håller på att lösas upp helt och hållet. Just nu finns det bara ett litet antal onda, ruttna demoner och de koncentreras av de gamla krafterna till arbetsläger, fängelser och andra mörka hålor som är inblandade i förföljelsen av Dafa-lärjungar. Detta har medfört att ondskans förföljelse fortfarande är allvarlig inom vissa, begränsade områden. För att fullständigt eliminera de mörka hantlangarnas, de ruttna demonernas och de gamla krafternas förföljelse av Dafa-lärjungar ska alla Dafa-lärjungar Jorden runt, särskilt Dafa-lärjungarna i alla regionerna i Kina, gemensamt sända upprätta tankar mot de onda ställena, fullständigt lösa upp alla onda varelser och faktorer som förföljer Dafa-lärjungar, rensa bort de onda omständigheter under vilka Dafa-lärjungar förföljs i Kina, rädda världens människor, fullborda en Dafa-lärjunges ansvar och gå mot gudomlighet.


 

Li Hongzhi
24 oktober 2006