Hälsningar till alla Dafa-lärjungar som deltar vid Chicagos Fa-konferens!

Jag tillönskar först Fa-konferensen fullständig framgång i att uppnå sina mål.

Dafa-lärjungars Fa-konferenser är Fa-konferenser där man förbättrar sig genom att lära sig av varandra, Fa-konferenser där man kan hitta skillnader mellan varandra och Fa-konferenser där man kan stärka sina upprätta tankar på vägen mot Fulländning. Resultatet är mäktig dygd erhållen genom sunda Fa-studier och stärkandet av upprätta tankar, och era tillkortakommanden berättar om de saker som ni behöver arbeta med längs er kultiveringsväg. Saker som ni träffar på under kultiveringen, vare sig det är bra eller dåligt så är de alla bra saker, för de händer bara för att ni kultiverar. Kultiverare kan inte uppnå Fulländning med mänskliga hjärtan, med karmaskulder eller med fasthållanden. Tiden kan göra att guldet förädlas och blir ljusare. Genom upprätta tankar och upprätta handlingar etablerar Dafa-lärjungar allt som tillhör en Gud och skapar samtidigt kosmos framtid.

Dafa-lärjungar, var flitiga!


 

Li Hongzhi
25 juni 2006