Ukrainas Fa-konferens

Hälsningar till de Dafa-lärjungar som deltar vid Ukrainas Fa-konferens!

Först vill jag tillönska er en lyckad konferens. Fulländningen av Fa-upprätandeperio­dens Dafa-lärjungar är att Dafa skapar det nya kosmos Stora Upplysta, så detta gör ert ansvar så mycket större. Medan ni går framåt i kultiveringen kommer ert uppdrag att rädda varelser och lösa upp ondskan och de gamla faktorernas störningar kommer naturligt att gå samman med er kultivering. Först när ni kultiverar er själva väl kan ni skapa allting som tillhör framtiden. Så jag hoppas att er konferens är en storslagen tilldragelse som verkligen kan inspirera till Fa-studier och förbättring.

Var flitiga, Dafa-lärjungar! Fastän det i er kultivering är smärtsamt att göra sig av med era mänskliga fasthållanden så är den här vägen helig.

Än en gång önskar jag att er Fa-konferens ska bli lyckad!


 

Li Hongzhi
26 maj 2006