Att komma ut ur dödstestet

En del utövare tar inte studerandet av Fa på allvar. Under den onda förföljelsen av Dafa-lärjungar och den intensiva pressen från den skoningslösa röda terrorn har kryphålen hos vissa blivit utnyttjade av ondskan på grund av rädsla, och de har gjort dåliga saker som inte borde göras mot Dafa och Dafa-lärjungar. De har blivit hemliga agenter och mullvadar för det onda KKP:s underrättelseorganisationer, såsom KKP:s Statssäkerhetsministerium, [Arméns] Generalhögkvarter, Allmänna säkerhetsbyrån etcetera. Det finns också en del som i kompromissandet med ondskan, mer eller mindre och i olika grad, har gjort saker som för en kultiverare är de skamligaste. Men som en varelse vet man innerst inne att Dafa är bra och ångrar sig efteråt och vill komma tillbaka till kultiveringen. Men KKP:s hemliga agenter har en hållhake på personen och han ångrar sig stort. Han är rädd för att de hemliga agenterna ska använda hållhaken mot honom och hota honom om han kommer tillbaka. Och de är ännu mer rädda för att när Dafa-lär­jungar får veta vad de har gjort så kommer de att skämmas för att träffa Dafa-lärjung­arna, så de tvekar.

Egentligen, att förlora denna tidsåldrarnas chans och ens egentliga mål med att komma till världen, är mer fruktansvärt än fasthållandet att inte kunna möta andra. Kultivering är kultivering, kultiveringen är just att ta bort fasthållanden, ta bort de dåliga handlingarna och olika rädslor, vilket innefattar människohjärtat att vara rädd för än det ena, än det andra. Det var just på grund av fasthållanden och rädslor som man tog fel väg. När man vill komma tillbaka blir man fasthållen av rädslan, som blockerar vägen tillbaka.

Rädslan kan göra att man begår misstag, rädslan kan också göra att man förlorar chansen, rädslan är ett dödstest för människan på vandringen mot gudomlighet. Det var just för den som man begick ett stort misstag, man vill nu rätta till det men är också rädd för att andra ska få veta. Kultivering är seriöst, om man fortsätter att vara rädd på det här sättet, när kan man sluta bli hindrad av rädslan? Särskilt de som hela tiden har dolt allt detta, men samtidigt utmärker sig mycket bland utövarna, om man inte släpper detta fasthållande, släpper denna syndiga handling och detta fasthållande av rädsla, hur mycket Dafa-lärjungars saker man än gör så är det för att dölja detta. Om man släpper synden som tynger hjärtat och vandrar tillbaka, då kommer allt man gör att vara rent och vara saker i en Dafa-lärjunges kultivering.

Som Mästaren räknar jag aldrig misstag som ni begår i kultiveringen, jag räknar bara de bra saker som ni gör och vad ni har uppnått. Som Dafa-lärjungar har ni också tagit er igenom under kultivering och under den ojämförligt mest ondskefulla förföljelsen, ni vet hur svårt det är med kultivering och kommer att förstå de utövare som har tagit fel väg. Därför säger jag än en gång till er: alla utövare som har begått misstag på det här området, förklara från och med nu detta, helst öppet, och släpp den smutsiga bördan och kom tillbaka till Dafa. Endast genom att öppet förklara de fel man har gjort kan man bli fri från den hemlige agentens trassel och hot. Endast genom en öppen förklaring kan fasthållandena och rädslan tas bort. Jag och Dafa-lärjungarna kommer inte att betrakta utövare som i kultiveringen har gått på fel väg på samma sätt som vanliga människor skulle göra. När jag i början spred Fa i det mänskliga samhället, visste jag redan att det i kultiveringen skulle förekomma olika tillstånd. En människa som i kultiveringsprocessen går mot gudomlighet kommer definitivt att i kultiveringsprocessen begå misstag, och det finns definitivt prövningar som inte kommer att klaras bra, eftersom det är en människa som kultiverar, inte en Gud. Naturligtvis finns det de som har begått stora fel. Det viktiga är om man, när man vet om detta, kan ha ett beslutsamt hjärta och ta bort det eller inte. Det är kultivering om man är beslutsam när det gäller att komma ur det, detta är kultivering.

Jag hoppas att de utövare som har gått på fel väg inte fortsätter att begå misstag på misstag. Det kanske är sista gången som Mästaren föreläser Fa för dessa utövare. Ta vara på chansen, oräkneliga Gudar ser på er, jag och Dafa-lärjungarna hoppas också på att ni kan komma tillbaka.


 

Li Hongzhi
9 maj 2006