Eliminera ondskan

Hela tiden har det onda KKP:s lågtstående hemliga agenter oavbrutet samlat så kallade ”Falun Gong-underrättelser”. Egentligen har spridandet av Dafa bara som enda syfte att låta människor kultivera, och i spridandet av Fa görs allt öppet och utan hemligheter. Till och med när det onda partiet genomför sin irrationella, ondskefulla förföljelse av Dafa-lärjungar så har allt som Dafa-lärjungar över hela världen gjort för att möta förföljelsen varit öppet – till och med skrivs många saker på webbsidan Clearwisdom och delges öppet. Det onda partiets lågtstående hemliga agenters handlingar utförs i själva verket dels för att [KKP] vet att förföljelsen är grundlös och känner sig obekvämt över det, så det bluffar och skrävlar för att visa sig starkt. Dels utförs de så att insiders inom KKP kan vilseleda varandra, skapa falska underrättelser, och komma på anledningar till förföljelsen för en handfull individers skull, vilka försatt sig själva i en hopplös knipa genom att förfölja Falun Gong. Men när det gäller de människor som inte tänker själva, och som inte kan skilja på gott och ont – särskilt de som, efter att ha blivit ingjutna med den onda partikulturen, använder det onda partiets onormala perspektiv, logik och standarder, för att avgöra vad som är vänligt eller elakt, gott eller ont, och vad som borde eller inte borde göras – det onda partiet har mycket enkelt utnyttjat dem, och de har fullt ut blivit det onda partiets skamliga redskap. Samtidigt har dessa människor verkligen begått kolossala synder i förföljandet av Dafa-lärjungar, och de är räddningslöst förlorade.

I spridandet av Fa och räddandet av kännande varelser under de här åren har jag i själva verket inkluderat människor från alla socialgrupper och yrken, och jag har inte behandlat någon annorlunda än någon annan. När varelser räddas av Dafa är de alla jämställda, inklusive hemliga agenter, de som har ett mycket dåligt yrke. De litterära eller konstnärliga verk som framställer personer inom dessa yrken som hjältar, detta görs utifrån politiska behov och utifrån nationalismens behov, det görs för att kunna sitta kvar vid makten, och det är vanliga människor som kallar dem hjältar. I gudars ögon är de de lägsta och mest kriminella bland människor, de är lögnare och personer som skadar den mänskliga moralen. Deras karaktärs beteenden är avskyvärda och skamlösa, deras handlingar kriminella. De är annorlunda än kriminalpoliser på vanliga platser som löser brott. Men glöm inte, vanliga människors affärer är också planerade av gudar, oavsett om det framstår som bra eller dåligt efter vad människor tycker. Eftersom människor har karma så måste de gå igenom kretsloppet av karmisk vedergällning. Om gudar inte tillåter att något görs så kan ingen göra det, oavsett om människor tycker att det är en bra eller en dålig sak. När det gäller saker som gudar vill ha gjorda så är människornas handlingar bara en del av att karmisk vedergällning spelas ut.

Medan Fa spreds genom dessa år så fanns det verkligen en del människor som hade dessa yrken och som oavsett vilka deras motiv var när de kom in, blev genuina Dafa-lär­jungar efter att ha förstått Dafa. Således gav jag oavbrutet möjligheter till sådana människor, för bland dem fanns verkligen en del med bra grund och som var utmärkta människor i sina tidigare liv i reinkarnationscykeln; en del var också varelser som kom ner från höga riken. Så jag kan inte neka dem räddning bara för att de var hemliga agenter i detta liv. Livet är värdefullt, och processen med att gå igenom livet är värdefull, så jag har hela tiden väntat på att de ska återfå sansen – trots att Dafa-lärjungar utstod förföljelse från deras sida. Och för att rädda dem sade jag till och med åt Dafa-lärjungar att förklara sanningen för dem under det att de förföljdes. Ogärningsmännen har inte bara låtit bli att lyssna, utan deras karma har vuxit sig större och större – till den grad att de inte längre kan bli räddade. Vidare har, i det här läget, störningarna från de hemliga agenterna utvecklat sig till en trend i förföljandet av Dafa-lärjungar, och det är fullständigt oacceptabelt. Användandet av lågtstående hemliga agenter för att ta sikte på Dafa-lärjungarnas kultivering på ett sådant sätt, såsom arrangerats av de gamla krafterna, kan absolut inte accepteras. Sett i kultiveringstermer är det inte så att det finns någon oundgänglig förbindelse mellan kultivering och de där lågtstående hemliga agenterna, vilka är de lägsta av de låga i människosläktet. Således ska jag inte längre erkänna denna sak, och i framtiden kommer denna typ av organ inte längre att existera, och inte heller kom­mer det att finnas något stort antal människor som har ett sådant lågtstående yrke.

Hädanefter kommer gudarna och jag att fullständigt ta bort framtiden för denna typ av mänskligt yrke, och ta bort all lycka i livet hos de lågtstående hemliga agenter som producerats av det onda KKP sedan den 20 juli 1999, och låta dem leva färdigt sina mycket korta liv, och i processen betala för de synder de har begått. Och det gäller särskilt alla människor som medverkade i och planerade incidenten i Atlanta, lyckan i deras liv kommer att tas bort fullständigt. Från och med nu kommer de under betalandet av sin syndkarma att önska att de vore döda. En efter en kommer också att dö och stiga ned i helvetet. Samma öde väntar var och en av KKP:s hemliga agenter, i Kina och utomlands, om de inte ångrar sig och ändrar sitt sätt. Jag räddar alla varelser, men de som inte vill ha en framtid kan dock inte tillåtas förstöra varelsers möjligheter till räddning.

Ni som fortfarande förföljer Dafa-lärjungar, jag hoppas att ni verkligen kan förstå vad Falun Gong är, och varför det onda partiet har förföljt Dafa-lärjungar. Jag hoppas än mer att ni kommer att få en bra framtid.

 

Li Hongzhi
9 februari 2006