Svar till Dafa-utövare i Peru:

Jag har fått ert brev. Ni har jobbat hårt. Jag vet allt om er situation.

Dafa-lärjungars kultivering är att kultivera bland vanliga människor, vilket aldrig har förekommit i historien. För att var och en ska kunna vandra rätt på sin väg så finns det svårigheter, att möta svårigheter och inte ge vika är för att bekräfta Dafa, rädda kännande varelser, eliminera de gamla krafternas arrangemang samt kämpa emot förföljelsen. Dessa saker fanns inte i tidigare kultiveringar i historien, Dafa lärjungar är pionjärer, och därför kan ni ibland göra det bra och ibland vet ni inte hur ni ska göra. När det finns svårigheter ska ni sitta ner och studera Fa mer, så länge ni har upprätta tankar och upprätta handlingar finns det inget test som ni inte kan klara.

Det har i verkligheten visat sig att Dafa-lärjungars väg har tagits rätt och vandrats mycket bra. Med Fa-upprätandets framåtskridande kommer allting att bli ännu bättre och Dafa-lärjungarna kommer att bli mer mogna. Jag vet att de svårigheter som ni möter kommer att lösas med Fa-upprätandets framåtskridande och er mognad och era ansträngningar. Jag hoppas att ni gör ännu bättre ifrån er eftersom Dafa-lärjungar är alla varelsers hopp.

 

Li Hongzhi
17 december 2005