Till Israels Fa-konferens

Hälsningar till Israels Dafa-lärjungar och till dem som deltar i konferensen!

Dafa-lärjungars Fa-konferenser är den miljö i det vanliga mänskliga samhället i vilken Dafa-lärjungar kan lära från varandra. Eftersom så mycket tid [tillbringas] i det vanliga mänskliga samhällets verklighet blir tiden som Dafa-lärjungar är tillsammans än mer värdefull, och Dafa-lärjungars Fa-konferenser är också ett utmärkt tillfälle för Dafa-lärjungar att förädla sig. Mästaren är säker på att ni kommer att gagnas genom den här erfarenhetsutbyteskonferensen, och önskar att Fa-konferensen ska lyckas. Hoppas att ni kommer att göra de tre sakerna väl, och hoppas att ni går på er kultiveringsväg med upprätta tankar och upprätta handlingar.

 

Li Hongzhi
3 december 2005