Mogna

Efter att ha läst artiklarna från Kinas Dafa-lärjungars Internet-Fa-konferens, känner jag att ingen av dem nu är skriven med mänskliga fasthållanden, det finns ingen känsla av att artiklarna skrevs för att fullgöra en uppgift, och inte heller, vare sig till form eller innehåll, var gjorda med användande av klichéartad, falsk partistilsretorik, borta är fasthållandet att rapportera prestationer med mentaliteten ”Om jag inte berättar, vem skulle veta”, och för det mesta finns det ingen partikulturslogik. En annan känsla var en mognad i kultiveringen.

Dafa-lärjungars kultiveringsform är att kultivera bland vanliga människor, och det är bland vanliga människor som de bekräftar Fa, räddar alla varelser och motverkar förföljelsen. I detta, en situation i vilken ingen kultiveringsform efterlämnats av några föregångare att referera till, åligger det kultiverarna att själva trampa upp en väg, och det krävs av var och en att bekräfta och inse sin egen väg – inga förebilder sätts upp. Den väg som var och en tar kan tjäna som exempel endast för eftervärlden, de är inte utbytbara, den som kultiverar, den får. Under det intensiva, illasinnade trycket som påtvingades oss; på en kultiveringsväg utan något att referera till; i människans mest materialistiska och praktiska samhälle; med mänsklig moral som snabbt kanar utför, och med strikta krav på självförbättring uppsatta av Dafa för Dafa-lärjungar, så har ni ändå klarat er igenom. Artiklarna handlar mest om att förnuftigt analysera och leta efter brister, och de utbyter tankar i syfte att bekräfta Fa, minska förluster, hjälpa medkultiverare att tänka och handla upprätt, tänka ut sätt att hjälpa medkultiverare som förföljs och rädda fler varelser. Borta är de blomsterlika och atmosfärsstärkande orden: artiklarna är fulla av substans och de är riktiga, rena och fria från mänskliga känslor, de är ingenting som en vanlig människa skulle kunna skriva, eftersom en kultiverares inre värld är klar och ren.

Detta är bara en av de känslor jag fick av att läsa de artiklar som Dafa-lärjungarna i Kina har utbytt på internet. Mitt allmänna intryck är att de flesta Dafa-lärjungar har mognat, det sätt på vilket de kultiverar har mognat, den förståelse kultiverare har beträffande kultivering har mognat, och det förnuftiga uppförandet som kommer från en fortgående minskning av mänskliga fasthållanden har också mognat. När alla Dafa-lärjung­ar är sådana här kommer ondskan att bli fullständigt eliminerad och Gudar och Buddhor kommer att storslaget manifestera sig.

 

Li Hongzhi
29 oktober 2005