Ju närmare slutet, desto flitigare borde ni vara

En människa har många tester att ta sig igenom under kultiveringsförloppet, och orsaken är att en människa efter födelsen hela tiden har format föreställningar av alla slag när han lärt känna det mänskliga samhället, vilket har lett till fasthållanden. Eftersom det mänskliga samhället är ett ställe i vilket lidande går hand i hand med att njuta av vinningar, så flödar livet verkligen över av lidanden, oavsett hur mycket pengar eller hur hög status du har. Smärtan och lidandet kan få människorna att må dåligt, så de försöker, medvetet eller omedvetet, att avvärja lidandet i hopp om en behagligare levnad. Så det är i strävan efter lycka som människor formar idéer om hur man ska undvika skador, hur man ska leva väl, hur man ska ta sig fram i samhället och uppnå berömmelse och framgång, hur man ska skaffa sig själv mer, hur man ska vara en stark person och så vidare. Därför har föreställningar om livet bildats medan man har skaffat sig dessa erfarenheter som i sin tur förstärker de här föreställningarna.

I själva verket är sanningen i det mänskliga samhället den omvända i universum. Människor går igenom svårigheter och lider för att betala av karma, och får därigenom en lycklig framtid. En kultiverare ska kultivera enligt rätta sanningar. Att gå igenom svårigheter och lidanden är ett enastående tillfälle att ta bort karma, bli av med synd, rena kroppen, höja tankevärlden och nivån, en utomordentligt bra sak. Det här är rätt Fas sanning. Men under det faktiska kultiveringsförloppet, när lidandet kommer och konflikter slår mot dina djupaste delar, särskilt stela mänskliga föreställningar, så är tes­tet verkligen svårt att klara. Även om man är väl medveten om att det är ett test så kan man fortfarande inte släppa fasthållandet. Dessutom kultiverar Dafa-lärjungar i den här fysiska världen som är bräddfull med frestelser, vilket gör det ännu svårare och ännu viktigare att ändra föreställningarna. Det är därför som jag ofta säger till er att studera Fa mycket i kultiveringen, och därför som jag då och då publicerar artiklar för att peka på allmänna problem, och ständigt korrigerar riktningen. Trots det uppstår då och då nya problem på er kultiveringsväg. Beträffande den nuvarande situationen har förföljelsen som dykt upp på Dafa-lärjungars kultiveringsväg åstadkommit gigantiska förändringar under Fa-upprätandet i universum och i Dafa-lärjungars bekräftande av Fa. Oavsett om det gäller kultiveringsmiljön eller förståelsen hos världens människor så har den ändrats från grunden. Detta är egentligen manifestationen av att Fa-upprätandet och Dafa-lärjungarnas kultivering är i sina sista skeden, men det finns fortfarande ett litet antal elever, till och med erfarna utövare, som i olika grad har uppvisat ett passivt tillstånd och blivit slappa i sin beslutsamhet att vara flitiga. De har inte insett att det här är en följd av fasthållande till Fa-upprätandets längd, eller störningar från felaktiga föreställningar, vilket resulterar i att deras luckor utnyttjas av störande faktorer, onda spöken eller ruttna demoner som de gamla krafterna lämnade efter sig tidigt på den mänskliga dimensionens yta, vilka har förstorat och förstärkt fasthållandena och de mänskliga föreställningarna – det har orsakat det här passiva tillståndet.

Faktiskt, om ni tänker efter så vågade kultiverarna förr i tiden inte släppa efter en enda sekund, och det var när det tog ett helt liv att fullborda resan. Så hur kan Dafa-lär­jungar, som ska uppnå Guowei för en varelse som räddas av Dafa och som har den behändigaste kultiveringsvägen, låta bli att vara ännu flitigare när de ges denna den mest hedrande äran av Fa-bekräftande kultivering under en kort kultiveringsperiod som är över på ett ögonblick? Ni vet redan att en Dafa-lärjunges kultiveringsform låter en kultivera bland vanliga människor i världen och att kultiveringen direkt riktar in sig på ens hjärta. Alla mänskliga fasthållanden och föreställningar som stör bekräftandet av Fa och räddandet av varelser måste tas bort. För kultiverare som färdas på en gudomlig väg, är det verkligen så svårt att göra sig av med de fasthållanden som uppstår ur det mänskliga hjärtat och att ändra de där föreställningarna? Om en kultiverare inte ens vill göra sig av med de sakerna, hur ska han då kunna visa att han är en kultiverare? Naturligtvis, de flesta lärjungarna som är i det tillståndet är sådana för att de i början inte insåg att de hade subtila fasthållanden eller stördes av sina egna föreställningar, så ondskan har utnyttjat den här luckan och förstorat de faktorerna. Jag vet att efter att ni blir klara över det här så kommer ni snabbt att komma i kapp, men ni ska ta färre omvägar på denna den mest magnifika, gudomliga väg; inte ge anledning till ånger i er framtid; och inte hamna så långt efter beträffande nivåer. Det är en förhoppning hos mig och er, samt hos de varelser som räknar med er.

 

Li Hongzhi
8 oktober 2005