Till Fa-konferensen i Prag

Hälsningar till alla Dafa lärjungar på Fa-konferensen i Prag!

Hoppas att vår Fa-konferens kommer att vara framgångsrik!

Höj Er tillsammans, uppvisa än mer Dafa-lärjungarnas uppförande, gör väl de tre sakerna som Dafa-lärjungar bör göra, må vår Fa-konferens lyckas och ge konkreta resultat.

 

Li Hongzhi
2 oktober 2005