Vandra din väg upprätt

Fa-upprätande betyder upprätande av kosmos tidigare Fa som inte längre är upprätt – och det omfattar alla varelser i kosmos, på höga såväl som låga nivåer. Självklart inkluderar det också den Fa som de har lämnat efter sig på olika nivåer, till och med den Fa som de har vidarebefordrat till människan för att vägleda hennes kultivering. Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar ska ta bekräftandet av Zhen Shan Ren och erhållandet av det nya kosmos Dafa som grundläggande, så hur kan de sprida och bekräfta saker som inte är en del av Zhen Shan Ren [eller] det nya kosmos? Låt inte uppnåendet av ändamålet få er att bortse från meningen med en Dafa-lärjunges existens. Faktum är att framsteg i ens egen kultivering är en del av processen att rädda varelser. Att rädda varelser, förbättra dig själv och motsätta dig förföljelsen är alla handlingar som bekräftar Fa, endast det att gå er väg upprätt är att bekräfta Fa. Dessutom, använd inte den onda förföljelsens onda form som en ursäkt för att inte bekräfta Fa eller att inte bekräfta Fa väl, faktum är att den onda förföljelsen arrangerad av de gamla krafterna har placerats där för att pröva dig. Trots att vi inte erkänner de gamla krafternas existens eller arrangemang så har de gjort det de har gjort. Det är ni som spelar huvudrollen i denna period i historien, och för närvarande existerar alla, vare sig de är onda eller upprätta gudar, för er skull. Det som är viktigast är att gå er väg upprätt. I den slutliga tiden kommer ondskans faktorer att minska, omständigheterna kommer att lätta och världens tillstånd kommer att ändras, men aldrig någonsin kommer den väg som ni uppmanas att vandra upprätt att ändras.

 

Li Hongzhi
25 september 2005