Till alla Dafa-lärljungar runt om i världen och i Fastlandskina, god midhöst-festival!

En vilja som inte rubbas
(i Songdynastins poesistil)

Bortom tid och rum Fa-upprätandet hastar
Trots enorma svårigheter är viljan orubblig
Otyglade är de ondskefulla, men kursen hålls
Att rensa bort ondska som att vifta bort damm
Lärjungarna går Dafas väg rakt fram
Lyser upp mänskligheten, går bortom Trefaldiga världen
Fas lärjungar är flitiga, viljan rubbas ej
De oräkneliga åren med svårigheter var just för denna tid

 

Li Hongzhi
Midhöstfestivalen, 18 september 2005