Släpp det mänskliga sinnet

Den här artikeln är välskriven och den förståelse som den uttrycker är ännu bättre. En del elever har verkligen inte betraktat studerandet av Fa som något viktigt och ser ofta på situationer som uppkommer bland Dafa-elever med ett vanligt mänskligt sinne; och det handlar inte bara om att blint beundra vissa personer. Framvisandet av detta mänskliga sinne vittnar faktiskt verkligen om [skillnaden mellan] en kultiverare och en vanlig människa. Det orsakar också en själv många problem i kultiveringen och det stör ens ansträngningar att bekräfta Fa och den i Fa pågående koordineringen och samarbetet mellan elever. Den mest framträdande manifestationen av detta är den allvarliga förföljelsen som många elever råkar ut för som resultat av deras starka mänskliga sinne och brist på upprätta tankar. Lösningen är att utan undantag prioritera studerandet av Fa och studera Fa flitigt. Dafa kan räta upp det väldiga valvet och låta människor kultivera till Fulländning – borde du inte värdesätta en så sällsynt och värdefull möjlighet som denna? Och det här är en möjlighet som kommer att vara borta på ett ögonblick!

 

Li Hongzhi
1 september 2005, Kommentar till en elevs artikel