Att studera Fa väl, göra sig av med
fasthållanden är inte svårt

Den här artikeln är mycket välskriven. De elever som fortfarande inte är klartänkta beträffande de metoder som Dafa-lärjungar använder för att bekräfta Fa och rädda alla varelser borde läsa den här artikeln. Även om artikeln inte är så heltäckande som den kunde ha varit och att den har ett begränsat djup, så är den tydlig när det gäller allt som Dafa-lärjungar bör göra för att bekräfta Fa och rädda varelser.

Faktum är att de som inte kan träda fram, vilken ursäkt de än har så döljer de sin rädsla. För kultiverare är rädsla respektive brist på rädsla det som bevisar om man är människa eller gud, det är det som skiljer en kultiverare från en vanlig människa, det är något som en kultiverare måste ställas inför, är också det största mänskliga fasthållandet som en kultiverare måste göra sig av med.

 

Li Hongzhi
20 juli 2005