Till den europeiska Fa-konferensen i Stockholm

Till den europeiska Fa-konferensen:

Hej alla Dafa-lärjungar.

Allting i världen etablerades och skapades för Fa-upprätandet, och Dafa-lärjungarna är dagens stora gestalter. Sedan forntiden och fram till nu har alla varelser i de olika världarna hoppats och väntat. Samla ihop och rädda de varelser som ni ska rädda! Upprätta tankar och upprätta handlingar, lös upp alla hinder, och sprid fakta vida omkring, Gudar finns bland människor.

Jag önskar att Fa-konferensen ska lyckas.

 

Li Hongzhi
12 juni 2005