Rotera hjulet mot människovärlden

De Dafa-lärjungar som inte har bott i Kina har svårt att förstå vad som pågår under det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) styre. I synnerhet när Dafa-lärjungar som lämnat Kina och Dafa-lärjungar i Kina, deklarerar sitt utträde ur de olika förbunden inom KKP, så märker de att många Dafa-lärjungar var medlemmar i kommunistpartiet och kan inte begripa det och tänker: ”Hur kunde Dafa-lärjungar vara medlemmar i kommunistpartiet?” Det är särskilt svårt för Dafa-lärjungar i icke-kommunistiska länder att förstå. I Kina, innan Dafa-lärjungar började kultivera, var också de faktiskt uppfostrade i partikulturen. Vid den tiden var KKP Kina och Kinas medel- och överklass var tvungna att utgöra partimedlemsklassen. Det har blivit en naturlig samhällsform. När människorna under dessa omständigheter gick med i partiet så var det inte för att de ville bli en del av det, och inte heller var det för att de verkligen trodde på det. Snarare var detta det enda sättet för folket att överleva i det här samhället, det verkade vara en väg som det kinesiska folket måste ta; hade man gjort på något annat sätt så skulle man ha blivit stämplad som oliktänkande och blivit till måltavla för KKP:s offentliga strider. Naturligtvis är partiets verkliga onda hantlangare en annan sak. Några av människorna gick inte med i partiet frivilligt – många utsattes för påtryckningar för att de skulle gå med, eller gick med när deras arbetsavdelning kollektivanslöt sig. Även om Dafa-lärjungar har gjort offentliga uttalanden om att de har dragit sig ur KKP så slutade de vara medlemmar i kommunistpartiet eller kommunistpartiets ungdomsförbund för länge sedan, eftersom det enligt KKP:s regler anses att de som inte betalar partiavgiften under sex månader automatiskt ha utträtt ur partiet. När KKP började förfölja Falun Gong 1999, sade de då inte att jag hade gått med i ungdomsförbundet i det förgångna? Sanningen är att det på den tiden bara fanns två personer på hela min arbetsavdelning som fortfarande inte var medlemmar i kommunistpartiet eller ungdomsförbundet, och en av dem var jag. På den tiden bestämde min avdelning att alla anställda måste gå med i antingen partiet eller ungdomsförbundet. Om [vi] fortfarande inte gick med skulle [vi] betraktas av KKP som oliktänkande, så det var bara att följa en formalitet.

I själva verket räddar Mästaren alla varelser i Fa-upprätandet, inte bara de goda, utan de onda är naturligtvis också inkluderade. Jag har ofta sagt att jag under Fa-upprätandet inte lägger någon varelse till last de gamla misstag som han har begått, och att jag bara ser på varelsernas attityd gentemot Dafa under Fa-upprätandet. Med andra ord, oavsett vilka varelser de är eller hur stora misstag eller synder de har begått i historien, så länge de inte spelar en negativ roll i Fa-upprätandet kan jag ge dem välvilliga lösningar och eliminera deras synder och karma. Det är den största barmhärtigheten och sann räddning. Anledningen är att i universum samexisterar positiva och negativa varelser, och det är principerna med yin och yang och ömsesidigt skapande. Det var KKP självt som valde att göra Dafa till sin fiende. Från det ögonblick då det deklarerade att dess parti måste besegra Falun Gong blev KKP:s onda ande och KKP:s ondskefulla gangstergrupp, som har förföljt Dafa-lärjungar i människovärlden, dömda till döden av alla kos­mos gudar. När jag började sprida Dafa gjordes det faktiskt i KKP:s samhälle. Om det inte hade förföljt Dafa-lärjungar så skulle det ha slutat med att det hade gjort det största bidraget i hela kosmos. Dessutom gjorde min Fa-undervisning i det där samhället nytta på många, många olika sätt och gjorde inte den minsta skada. När människornas hälsa förbättrades, för vilka minskade de medicinska utgifterna? När människorna hade friska kroppar, till vilkas samhälle bidrog de? Det där partiet har gjort så många dåliga gärningar, det fruktar att förlora makten och betonar hela tiden ”social stabilitet”. När Dafa spreds vida omkring höjdes människornas moral, och på grund av Dafas övergripande situation började samhället verkligen stabiliseras. Givetvis spreds inte Dafa med syftet att stabilisera det mänskliga samhället, det var ett resultat av den höjda moralen. Många människor, ända från KKP:s centrala ledarskap ner till de olika samhällsklasserna, hade insett detta faktum. Men KKP:s sanna natur är trots allt en sekt, vilken innehåller all ondska som finns. Det kunde inte stå ut trots allt. Dess extremt arroganta och förvridna mentalitet, som fantiserar om att kontrollera Himlen, kontrollera Jorden, kontrollera människorna och människornas sinnen, kunde inte ens stå ut med den lilla irritationen. Och fastän det hade dragit nytta av spridandet av Dafa så gjorde det ingen skillnad, och det ville ingenting annat än att utrota Falun Gong för att känna sig nöjd. Den där uslingen i människovärlden har naturligtvis dessutom drivits av sin avundsjuka och drev envist igenom sin begäran och vägrade lyssna till andra. Det gjorde den till en perfekt partner för kommunistpartiets onda ande. De gjorde inte bara Dafa till sin fiende, utan under förföljelsen har de också uttömt alla förföljelsemetoder och har förföljt till döds eller skadat svårt åtskilliga Dafa-lärjungar som vandrar på sin väg mot gudomlighet och som har varit förutbestämda att bli Dafa-lärjungar sedan evigheters evigheter. Tiotals miljoner människor har förföljts på olika sätt och 100 miljoner människors upprätta tro har förtryckts. Denna enorma synd sedan tidsåldrar tillbaka, den här enorma synden med ondska som har fyllt upp hela himlavalvet, har gjort alla gudar i det väldiga himlavalvet rasande! De gamla krafternas faktorer, vilka kontrollerade och manipulerade det, till och med de skyndar nu otåligt att lösa upp det och dess onda ande. Ondskans ursinne är borta. Det är inte så att de där dåliga människorna har förändrats, utan det är den onda anden som kontrollerade dem som har minskat till ett ytterst litet fåtal genom eliminerandet. Med andra ord, KKP:s död är inte resultatet av något beslut som togs i början av Fa-upprätandet om att det skulle elimineras. Fa-upprätandet är att räta upp alla dåliga varelser och därigenom rädda alla liv. Det var KKP som valde att göra Dafa till sin fiende. Naturligtvis har kultiverare inga fiender, och ingen är värdig att vara Dafas fiende. Avsikten med att avslöja ondskan är att hindra den från att göra ont. Förr när vi klargjorde sanningen sade vi alltid att vi inte var emot partiet, men det handlade absolut inte om att [vi] älskade det, att [vi] erkände det eller inte erkände det. Det innebar att kultiverare inte har någonting att göra med någon organisation, något politiskt parti eller någon samhällsform. Med andra ord, om KKP inte hade gjort ont mot Dafa så skulle det inte vara något problem, oavsett om en person var medlem i partiet eller inte. Sett utifrån det här perspektivet, innebar inte mitt inträde i ungdomsförbundet när jag var ung att det fick en chans? Nu har partiet emellertid inte bara begått onda gärningar, utan dess synder är oförlåtliga och dess natur är inte längre densamma. Det drabbar naturligtvis KKP:s medlemmar. Om en person inte träder ut ur det så är han en del av det, en av dess partiklar och en av dess beståndsdelar, och han kommer att vara måltavla för alla gudars eliminering. När det kapitlet i den mänskliga historien inleds kommer det inte att finnas fler chanser för människorna. Genom att klargöra sanningen har Dafa-lärjungar gett människorna tillräckligt med chanser. I dagens historiska tid måste människan välja en väg för sin framtida existens. Lyssnar eller inte lyssnar – han håller alltså på att välja sin framtid. Sett utifrån ovanstående situationer, fastän några Dafa-lärjungar var medlemmar i partiet eller i ungdomsförbundet vid något tillfälle, så var det inte deras fel, och skulden ligger hos partiets ledare och partiets onda ande som valde att göra ont. Dafa-lärjungar vill inte efterlämna några fläckar, deras deklarationer [om utträde] är inte att Dafa-lärjungar blandar sig i politik, än mindre är det en formalitet. Snarare är det ett fasthållande som måste tas bort i kultiveringen. Ingen kan nå Fulländning om han behåller brännmärken från den ondaste i hela kosmos, och hjärtat som godtar den. Dessutom, endast när Dafa-lärjungar kan se det klart för vad det är, rensar bort det från sina sinnen och inte längre låter det störa deras tänkande, kan ni få starkare upprätta tankar och göra väl de saker som Dafa-lärjungar bör göra. Det är ett steg i er kultivering som ni måste ta.

 

Li Hongzhi
15 februari 2005