Nyårshälsning

Dafa-lärjungar i Kina, Dafa-lärjungar världen över, Gott Nytt År! Yiyous år har börjat. Under det här året kommer Fas upprätandes enorma kraft att föra med sig förändringar hos mänskligheten. Av den orsaken ska ni göra ännu bättre de tre sakerna som Dafa-lärjungar ska göra, släppa fasthållanden, och inte använda vanliga människors tankar för att se på det som Dafa-lärjungar måste se klart: förföljelsen och den sanna naturen hos det onda partiet som har förföljt oss.

Vi har inte engagerat oss i politik, vi har inte sökt gräl med den mänskliga rasens verkligt onda kult, och än mindre vill vi ha någon världslig politisk makt. Under förföljelsen måste vi vara klara över att det som vi gör är att rädda världens människor, vilka har blivit vilseledda av partikulturen, eftersom dessa människor tror på den kulten så mycket att de inte ens vill lyssna på sanningen. Det vi gör är också att låta de elever som inte är klara över den här saken, inse dess sanna onda natur. Det är också ett mänskligt fasthållande som måste släppas och ett steg som måste tas i Fa-upprätandeprocessen. Använd inte mänskliga föreställningar för att bedöma Fas upprätande eller Dafa-lär­jungarnas kultiveringsform, och dra inte alltid ut på processen med höjandet av din förståelse på grund av mänskliga tankar. Ni är människor som vandrar på vägen till gudomlighet, och varje fasthållande kommer att hindra er.

Den vägen som Mästaren ber er att ta är garanterat upprätt. Jag hoppas att ni fullföljer – med klart sinne, förnuft och upprätta tankar – er väg till Fullbordan.

 

Li Hongzhi
Nyårsdagen, Yiyous år, 9 februari 2005