[Det] är inte att syssla med politik

När det gäller frågan om det ondskefulla KKP:s förföljelse av Falun Gong så har det under dessa år hela tiden funnits många kineser som inte har sett sanningen klart och tycker att förföljelsen är riktig. Orsaken till det är att detta parti under sitt halvsekellånga styre i Kina redan har påtvingat det kinesiska folket en uppsättning med sitt partis partikultur, och detta har medfört att det kinesiska folkets syn på saker, deras funderingar, och deras mänskliga beteende – allt det har sina rötter i det tänkesätt som härrör från partikulturen, som skapades medvetet. De kineser som har fått sina tankar omformade har överhuvudtaget inte mänsklighetens normala sätt att se på saker, fundera och bete sig. Under inverkan av denna partikultur utgår människor, så fort de pratar om utlandet, från sin grundinställning att ”kapitalistländer motsätter sig det ondskefulla KKP”. Faktum är att dessa är de normala formerna för det mänskliga samhället. Så fort man pratar om de problemen som finns i Kina så är grunden för kinesernas tänkande att man ser det som ”anti-Kinakrafter”. Till och med när man pratar om det ”kinesiska kommunistpartiet” (KKP), tycker en del människor jämt att man håller på att prata om ”Kina”. Så fort man pratar om ”det kinesiska folket” finns det en del människor som i sina tankar blandar ihop det med ”KKP”. Än värre, närhelst ett problem ska lösas så är det första som dyker upp i tanken att kontrollera någon; när det gäller metoder handlar det om en serie med tvång, förtryck, kampanjer, förföljelse och strid.

För närvarande, när KKP har nått slutet i sin totalitära korruption och överallt närvarande kriser, när till och med kineser svär över det ondskefulla KKP, så är de fortfarande emot partiet utifrån den kulturmentalitet som detta parti har skapat; det är fortfarande att se på detta parti utifrån partikulturen. En del människor har till och med funderingar: ”Skulle Kina kunna existera utan det där X-partiet?” Under den femtusenåriga kinesiska kulturen, var det någon dynasti som försvann utan en efterföljande dynasti? Ondskefulla partier i Östeuropa har lösts upp, har inte alla dessa länder gott och väl [gått vidare]? Glöm inte att det mänskliga samhället är kontrollerat av gudar, människan kan skapa kaos när det tillåts hända, och ingen kan skapa kaos när det inte tillåts hända.

När kineser kommer till det västerländska samhället förstår människorna där inte vad kineserna säger och gör, och tycker vanligtvis att de är lite konstiga; när de kinesiska ledarna besöker utlandet får det som de säger och gör västerlänningarna att känna att de har problem med förnuftet. Till vilken grad har den här ”partikulturen” fördärvat kinesernas tanke och kultur? Inte ens själva det skikt med personer som tillhör det centrala styret i KKP har kunnat komma undan denna fördärvade mentalitet, detta beteende och denna kultur. På grund av människans fördärvade mentalitet har KKP haft lätt att ständigt hitta lagliga ursäkter för sina olika sorters förföljelser mot det kinesiska folket. Idag när slagordet ”Vårt parti är för evigt korrekt” inte längre fungerar så har man, för att kunna upprätthålla den lagliga statusen för KKP:s styre, än en gång [använt taktiken] att blanda ihop begreppen och gått vidare till att utnyttja och manipulera kinesers nationalism, ständigt underblåsa människors nationalism, och blanda ihop begreppen ”utan X-partiet så finns inte Kina”, ”att älska landet är att älska partiet”, ”att älska partiet är att älska landet”. Oavbrutet rör [de] till människors tankar, lurar det kinesiska folket om och om igen.

När förföljelsen mot Falun Gong har förlorats så har [de] på nytt slängt ur sig att ”Falun Gong har anknytning till anti-kinesiska krafter”. Efter att Falun Gong har avslöjat sanningen att man är förföljd av KKP, så hetsar de folket med att ”Falun Gong älskar inte landet”; när de har avslöjat förföljelsen och klargjort fakta har Falun Gong-eleverna verkligen mött en del kineser som inte ens vill lyssna – de tycker verkligen att allt som partiet säger säkert är korrekt, att allt KKP:s regering säger säkert är korrekt, och att Falun Gong verkligen är sådant som det har stått i KKP:s propaganda.

Dafa räddar människor. Dafa-lärjungar är barmhärtiga. För människornas framtids skull talar [vi] om för världens människor fakta om förföljelsen, och låter människorna se klart det onda i denna förföljelse, detta är också att stoppa förföljelsen. Men i den lögnspridande propaganda som KKP bedriver, som täcker Himlen och Jorden, där bara en röst hörs, så finns det en del människor som verkligen har blivit lurade av den lögnaktiga propagandan från det kinesiska kommunistpartiet. Bland dem finns det människor som tidigare har upplevt alla kampanjer och till och med själva har blivit förföljda och efteråt ropat högt att de hade blivit grundlurade; det finns också människor som har fötts in i partikulturens uppfostran. Men, bland dem finns faktiskt många goda människor, och människor med bra medfödd grund. Dessa människors hjärtan har dock blivit helt förvirrade av partiets propaganda och uppfostran.

Vad ska göras under dessa omständigheter? Det återstår bara att blotta det onda partiet som förföljer Dafa-lärjungar, låt det kinesiska folket, låt världens människor, se på det – det parti som de har litat på och alltid har skrutit om att det är ”storartat, strålande och korrekt” – vad slags skräp det i grund och botten är. Efter att Epoch Times hade publicerat Nio kommentarer om X-partiet, började KKP igen skapa lögner för att lura folk, det säger ”Falun Gong sysslar med politik”. Det är så att så fort någon pratar om detta parti så får denne en stämpel, att ”syssla med politik”, och detta används för att lura det kinesiska folket. Faktiskt kommer det skrämmande och negativa med ”att syssla med politik” helt från den partikultur som detta parti har tvingat på det kinesiska folket. Utanför de länder som styrs av det ondskefulla KKP verkar termen ”politiker” vara en benämning med hög status.

Falun Gong sysslar inte med politik, detta är bevisat i realiteten, och är också allmänt erkänt. Att stoppa och avslöja onda människors och KKP:s förföljelse har blivit ommålat till att syssla med politik, i så fall är det lika bra att klargöra från grunden – vad är Falun Gong, vad är det ondskefulla KKP, varför vill det ondskefulla KKP förfölja Falun Gong. Vad Falun Gong är, det har Dafa-lärjungar redan talat om för världens människor när ni har gjort allt ni kan för att klargöra fakta, all världens människor känner till det redan. Då ska världens människor också få se vad det ondskefulla KKP är, varför det förföljer Falun Gong. Faktiskt handlar det om att stoppa förföljelsen, och är inte att syssla med politik, vi har inte heller några politiska ambitioner. Vi är kultiverare, människor som vandrar på vägen mot gudomlighet, som är bortom det världsliga, som inte strävar eller är giriga när det gäller anseende och vinningar av olika slag i världen. Avslöjandet av onda människor och det onda partiet syftar till att stoppa den onda förföljelsen, syftar till att väcka och rädda alla varelser som är lurade av ondskan.

För att det inte ska leda till missförstånd hos världens människor som hade blivit förvirrade av partikulturen, har jag bett Dafa-lärjungar i Kina att inte blanda sig i Nio kommentarer när de klargör fakta. Men, situationen för Fa-upprätandet utvecklar sig mycket snabbt, omständigheterna med vilka Dafa-lärjungar bekräftar Fa håller också på att ändras. På sistone har KKP:s lögnaktiga propaganda återigen blåst upp lögner såsom ”självbränning” och så vidare, spridit falska Nio kommentarer, förgiftat världens människor ännu djupare, och detta har utgjort ytterligare hinder för klargörandet av fakta och räddandet av världens människor. För att låta världens människor lära känna det onda partiets natur och orsaken till att det förföljer Dafa-lärjungar har det blivit nödvändigt.

Finns det bland dagens kineser fortfarande någon som tror på kommunismen? Inte ens hos den stora demonen eller hos KKP:s nuvarande centralkommitté finns det en enda som verkligen tror på det ondskefulla KKP. Ända sedan det ögonblick då detta parti och den stora demonen skrek ut ”att besegra Falun Gong”, har alla gudar dömt dem till upplösning och förintelse; för närvarande håller alla gudar på att helt förinta alla faktorer hos detta parti. Vem skulle, i detta sista ögonblick, vilja stå som syndabock till de synder som det ondskefulla kommunistpartiet har begått sedan drygt hundra år? Det ondskefulla kommunistpartiet har gjort en huvudsynd, vem skulle vilja [riskera att] spela rollen som dess syndabock genom att begå en mindre synd? En sådan person är säkert förvirrad av sitt maktbegär. Faktum är att avslöjandet av den onda kommunistiska anden inte syftar på några särskilda människor. Nio kommentarer syftar till att rädda alla varelser som har blivit förgiftade av ondskan, inklusive medlemmar av det ondskefulla KKP, den högsta maktorganisationen inom KKP samt världens enkla människor, ändamålet är att låta alla varelser från olika nivåer klart se det ondskefulla KKP:s bakomliggande faktorer.

Faktiskt är det inga stora misstag när världens människor lever för makt och världsliga vinningar. Varför måste [man] sälla sig till den ondska som förgiftar oss i mänskligheten? Människor, vakna upp! Om ditt ändamål med att vara människa verkligen har blivit borttappat i illusionen, då är detta det mest skrämmande! Om världens människor verkligen väntar på och letar efter vägen tillbaka till sina ursprung, då ska [du] börja vara förnuftig nu!

Jag vill också tala om en sanning för världens människor: [när] Gudar och Buddhor kommer ner till världen, och den upprätta Fa börjar spridas, så finns det säkert demoner som kommer och stör. Alla förutsägelser sedan forna tider, alla saker som olika religioner talar om, de kanske håller på att hända just nu, låt inte dina mänskliga föreställningar blockera din sanna natur, än mindre [ska du] begå synder mot människor som vandrar på sina vägar mot gudomlighet.

 

Li Hongzhi
26 januari, 2005