Till 2005 års europeiska erfarenhetsutbyteskonferens

Hälsningar till alla deltagande Dafa-lärjungar!

Under de fem år som Dafa-lärjungar i Kina har förföljts har europeiska Dafa-lär­jungar, tillsammans med Dafa-lärjungar världen över, gjort mycket av vad Dafa-lär­jungar bör göra när ni avslöjar förföljelsen, klargör fakta och räddar alla varelser.

Tack vare Dafa-lärjungars gemensamma ansträngningar har sanningen kommit att bli vida känd i världen och ondskan har nu ingenstans att gömma sig. Detta har tydligt visat storheten hos Dafa-lärjungar av en upprätt Fa och en upprätt tro. Fortsätt era ansträngningar!

Det yttersta ändamålet med den mänskliga historien är inte att [låta människor] leva som människor. Inte heller är den mänskliga historien en lekplats där ondskan kan löpa amok med sin ondska. Den mänskliga historien skapades för Fa-upprätandet. Bara Dafa-lärjungar förtjänar att uppvisa sin storslagna prakt här.

Återigen önskar jag Dafa-lärjungars Fa-konferens framgång.

 

Li Hongzhi
15 januari 2005