Min version av ”käppvarning”

I Fa-upprätandet kommer alla de sista sakerna i kosmos att födas på nytt i upplösandet och omskapandet, och det ögonblick då Fa rätar upp människovärlden kommer allt närmare. Under de senaste fem åren har Dafa-lärjungar när de bekräftat Fa etablerat gudars mäktiga dygd, i den mänskliga dimensionen har de räddat ett stort antal varelser och världens människor genom sina upprätta tankar och upprätta handlingar, och de har förintat stora mängder med ruttna demoner och faktorer bland de gamla krafterna. Sett utifrån manifestationerna i de vanliga människornas samhälle så har ondskans förföljelse mildrats, vilket gör att varelser och människor i världen har befriats från kontroll från de onda varelserna i andra dimensioner och från de faktorer som stör Dafa, folk börjar vaket observera och fundera över förföljelsen av Dafa-lärjungar och världens människor, och detta har börjat få de onda människorna i den här världen som har varit inblandade i att förfölja Dafa-lärjungar att darra av rädsla och nu håller de sin ondskefulla natur nästan i schack, vissa ogärningsmän har till och med övergett förföljelsen av Dafa-lärjungar, vilket gör att situationen har förbättrats mycket. Det är detta som Dafa-lärjungar har uppnått med upprätta tankar och upprätta handlingar innan Fa rätar upp människovärlden. Dafa-lärjungarna har blivit till några som till och med gudar ser på i ett nytt ljus, de har blivit varelser som har skapats av Dafa mitt under Fa-upprätandet – Dafas lärjungar. Den väg som Dafa-lärjungar har vandrat när de har bekräftat Fa – där de medan de kultiverar sig själva samtidigt räddar varelser och anpassar sig till kraven för Fa-upprätandet i kosmos, och löser upp och rensar bort de mörka hantlangarna och ruttna spökena som har negativ påverkan på Fa-upprätandet och gör onda saker mot Dafa-lärjungar, liksom alla element av störning och förföljelse som har arrangerats av olika gamla krafter – det här är vägen för fullständig kultivering, Fulländning, och att bli en storartad gud som Dafas lärjungar vandrar på.

Däremot, när det gäller dem som gömmer sig i sina hem och så kallat studerar Fa, vilken ursäkt de än har så är det på grund av fasthållanden som de inte kan släppa. De människorna bildar till och med små grupper, klagar inför varandra och pratar sarkastiskt, antar en negativ attityd mot Dafa-lärjungars bekräftande av Fa och allting som Dafa-lärjungar gör, letar ständigt efter andra elevers fel och brister i kultiveringen, och sprider till och med rykten både i Kina och utanför, det de gör gläder ondskan och hjälper ondskan i förföljelsen. Vissa säger: ”Jag läser bara Zhuan Falun, inte de nya skrifterna.” Är du fortfarande min lärjunge? Jag säger klart till er: innan 20 juli 1999 var det en period för personlig kultivering och att förstå Fa, i processen att förstå den kunde man komma till stadiet där man kan nå Fulländning, men det är inte slutet på en Dafa-lärjunges kultivering; de följande fem åren var till för att vända situationen för att se vilka som verkligen kan klara det och vilka som inte kan det, för att sopa bort dem som inte verkligen kultiverar, och de fem åren har varit en tid då de Dafa-lärjungar som verkligen kultiverar etablerar sin mäktiga dygd och räddar varelser. Varför behöver ett liv räddas av Dafa och mig personligen? För att tala klarspråk, vilket slags liv är värdigt att räddas av kosmos Dafa? För ett liv som räddas, kan det handla enbart om personlig Fulländning? Så vilket slags liv är värdigt nog att bli en Dafa-lärjunge? Är det de som gömmer sig hemma och så kallat studerar Fa? De som bara vill få saker av Dafa men inte vill ge för Dafa? Särskilt de som, medan Dafa-lärjungar förföljs, inte vill höja rösten för Dafa, fortfarande så kallat läser boken hemma och försöker få saker från Dafa – vilken sorts människor är de? Döm själv.

Mästaren ser att faran redan närmar sig er. Jag erkänner inte de gamla krafternas arrangemang, och det innefattar denna förföljelse, men jag visste att de gamla krafter som påverkades av Fa-upprätandet skulle göra detta, och att det bara var en fråga om tid och om vilka. Med andra ord skulle det ha varit bäst om förföljelsen inte hade inträffat, och om den inte hade inträffat så skulle jag ändå ha haft en väg för er i det scenariet; nu när förföljelsen har inträffat så använder jag den för att Dafa-lärjungar ska skapa sin mäktiga dygd genom upphävandet av förföljelsen i bekräftandet av Fa. Tror ni att en Dafa-lärjunges kultiveringsväg ska anpassa sig till er rädsla, er strävan efter komfort och bekvämlighet, och alla era begär? Tror ni att religiösa kultiveringsmetoder och trosriktningar genom historien är de enda kultiveringsformerna? Om den Trefaldiga världen och allting genom människans historia planerades för kosmos Fa-upprätande, då var det enda syftet med historien att göra det möjligt för Dafa att under historiens lopp skapa alla varelserna och mänskligheten, och det mänskliga tänkesättet och kulturen, så att människans tänkande när Dafa spreds vitt skulle kunna begripa Fa och förstå vad Fa är, vad kultivering är, vad det innebär att rädda varelser och så vidare, samt förstå de olika kultiveringsformerna. Om det är så, etablerade då inte alla kultiveringsvägar och trosriktningar i historien en kultur i den här världen för det kommande Fa-upprätandet i kosmos? Vad är en väg till gudomlighet för en människa? Till och med gudar säger att jag har gett människor en stege till himlen.

Och det finns en del människor som tror att Mästaren, likt världens människor, inte kan göra någonting åt förföljelsen. Visste ni att den stora demonen i världen, förutom att de gamla krafterna ser till att den lever tills de så kallade prövningarna upphör så att de kan använda den, också agerar under mitt kommando? Har inte en del människor sagt att när jag säger till den att hoppa så hoppar den, när jag säger till den att bli tokig så blir den tokig, och när jag säger till den att bli ursinnig så blir den ursinnig? Vet ni inte allihop att närhelst jag säger eller skriver något så leder den så gott som hela sitt ligistgäng som förföljer Dafa-lärjungar till att ”studera” det omgående, vare sig det är dag eller natt? Just nu ser det ut som om den har kastats ut mitt i en politisk rivalitet – beror det inte på att de ondskefulla ruttna demonerna som kontrollerade den har slutat fungera? Det är enda orsaken till att människor kunde, och vågade, göra så mot den. Hur kan man förneka att det, förutom Fa-upprätandets påverkan, är resultatet av Dafa-lärjungars upprätta tankar och upprätta handlingar, exponerande av förföljelsen och upphävande av de gamla krafternas arrangemang när de bekräftar Fa, när de agerar mot förföljelsen och räddar varelser?

En del människor har familjemedlemmar som har satts i fängelse i förföljelsen och som är förföljda, och ändå, istället för att skynda på och arbeta tillsammans med alla andra för att motsätta sig förföljelsen, stoppa förföljelsen och minska förföljelsen av era familjemedlemmar, så pratar ni om saker som att studera Fa hemma och ni har fortfarande fullt med klagomål beträffande allt som utövarna gör. Visste ni att när förföljelsen av era familjemedlemmar som har satts i fängelse minskar eller upphör så är det resultatet av att Dafa-lärjungar exponerat och chockat de onda varelserna medan de trotsat ondska och fara för att agera mot förföljelsen? När de kommer ut, skäms du inte att möta dem? Vad har du gjort för dem? En kultiverande människa är inte en kultiverande gud, alla gör misstag i kultiveringsprocessen, det viktigaste är hur man handskas med dem. En del människor kan upptäcka dem och en del kan det inte, och sedan finns det människor som inte vill upptäcka dem på grund av sina fasthållanden till rädsla och en del andra faktorer. Kultivering handlar inte om att delta i vanliga människors politiska kamper, och än mindre handlar det om att slåss för makt eller vinning. Föreställningarna, de dåliga vanorna och tendenserna som du har format i det vanliga samhället och i politiska kretsar och liknande, ses ner på till och med bland vanliga människor, så än mer ska man göra sig av med dem i kultiveringen.

Kultivering är den process som gör det möjligt för en människa att stiga upp till Himlen och bli en gud, så hur vore det möjligt att det inte var svårt? Den buddhistiska religionen brukade tala om ”käppvarning”, så låt mig ge min version av käppvarning till dem som inte håller måttet och har satt sig själva på farans rand.

 

Li Hongzhi
11 oktober 2004