Mästarens kommentar till en elevs artikel

Den här artikeln är utmärkt. Dess förståelse av varför Dafa-lärjungar bekräftar Fa är väldigt rationell, de upprätta tankarna bakom den är starka och den är logisk och klar. Jag hoppas att Dafa-lärjungarna i Fastlandskina alla kommer att läsa den. Dafa-lärjungar bekräftar Dafa, och de ska inte ha fasthållande till resultatet av det usla partiets möte. Orsaken är att allting i det mänskliga samhället existerar för Dafa och för Dafa-lärjung­arnas kultivering. Vare sig något är upprätt eller ondskefullt så kan det ändå bara agera i enlighet med Dafas behov.

 

Li Hongzhi
19 september 2004; Reviderat 8 oktober 2005