I Fa-upprätandet måste era tankar vara upprätta, inte mänskliga

Mina Dafa-lärjungar som har starka mänskliga tankar: den väg som jag leder er på är en gudomlig väg, men en del elever klänger sig bara hårdnackat fast vid mänskliga föreställningar. Tidigare, i den personliga kultiveringen, betraktade ni hela tiden Dafas fördelar som fördelar för det mänskliga samhället; under prövningen har ni tagit förföljelsen av Dafa-lärjungar från onda varelser i detta kosmos, vilka använder dåliga människor, för att vara mänskliga handlingar; och när knappt något av ondskan återstår i Fa-upprätandet när Dafa-lärjungar bekräftar Fa med upprätta tankar och rensar bort ondskan, och när världens människor börjar se saker klart, så sätter ni ert hopp till vanliga människor om ett slut på förföljelsen.

Det som händer är att kosmos genomgår Fa-upprätande. [Det som sker i] den män­skliga världen är bara så som lågnivåvarelser agerar när gigantiska kosmiska kroppar påverkas av Fa-upprätandet. Vad skulle människor över huvud taget kunna göra mot Gudar? Om det inte fanns några yttre faktorer, skulle människor då våga göra någonting mot Gudar? Det sätt som det mänskliga samhället manifesterar sig på är ingenting annat än resultatet av att varelser på höga nivåer kontrollerar saker och ting. I jämförelse med de Dafa-lärjungar som har starka upprätta tankar och har gjort bra ifrån sig [så måste jag fråga,] den grundläggande förståelse du har när det gäller Dafa, kan den verkligen bara stanna här på den mänskliga nivån? Vad kultiverar ni då egentligen för? För att åstadkomma någonting för det mänskliga samhället? För att åstadkomma någonting för Kina? För att åstadkomma någonting för den sida av Dafa-lärjungar som är i människovärlden? Eller bara för att få världen att bringa rättvisa åt Dafa-lärjungar i människovärlden? Delgav jag Fa till er för att åstadkomma någonting för det mänskliga samhället? Det jag gör är att leda er mot gudomlighet i kultiveringen, leda er förståelse, lite i taget, ut ur mänsklighet och bortom det som hör till människan, och målet är att uppnå varelsens Fulländning och upphöjning.

Vakna upp! Om inte ens det här, den ondaste prövningen någonsin, kan väcka er, då kommer ni när Fa rätar upp människovärlden bara att kunna se på – chockade och ångerfulla se på, med ångest och klagande förtvivlan över att ha gjort så dåligt ifrån er – den magnifika synen av Fulländningen hos de Dafa-lärjungar som har kultiverat genuint. Det handlar om att skörda det man sår. Jag vill inte lämna kvar ens en enda Dafa-lärjunge, men ni måste bättra er genom verkliga Fa-studier och kultivering! Med bekräftandet av Fa ska ni rädda världens människor och göra väl de tre saker som Dafa-lär­jungar ska göra. Var flitiga! Släpp era mänskliga fasthållanden. På vägen mot gudomlighet är det inte långt kvar.

 

Li Hongzhi
19 september 2004