Släpp det mänskliga hjärtat
rädda världens människor

Dafa-lärjungar har som helhet passerat stadiet med individuell kultivering. För närvarande, på grund av att det enorma upprätandet av Fa fortskrider oerhört snabbt, har stadiet med Dafa-lärjungars bekräftande av Fa närmat sig sin Fullbordan, historien kommer snabbt att träda in i ett nytt stadium. Från och med nu, särskilt när det gäller Kinas Dafa-lärjungar, både de gamla och de nya eleverna, släpp de mänskliga hjärtana som har hållits fast sedan länge, börja på alla håll, ta vara på tiden, rädda världens människor. Så fort den nuvarande perioden har passerat kommer den första stora bortsållningen av varelser att starta. För en Dafa-lärjunge i Fa-upprätandeperioden är självräddning inte syftet med kultiveringen, det var räddandet av varelser som var er Stora Önskan när ni kom, samt det ansvar och det uppdrag som historien har tilldelat er i Fas upprätande, därför har de enormt många varelserna blivit målen för er räddning. Dafa-lärjungar, svik inte det storartade ansvar som ni tilldelats i Fa-upprätandet, gör än mindre dessa varelser besvikna, ni har blivit deras enda hopp om att kunna träda in i framtiden. Därför, alla Dafa lärjungar, både de gamla och nya eleverna, ni ska alla agera, börja på alla håll med att klargöra sanningen. Särskilt Kinas Dafa-lärjungar, var och en ska komma ut och tala, låt det hända över alla berg och över alla dalar, nå överallt där det finns människor. När sanningen är klargjord och människor kommer och vill lära sig [Falun] Gong ska ni snarast ordna så att de lär sig Fa och rörelserna, de är de kultiverande lärjungarna i nästa stadium.

Medan ni klargör sanningen ska ni lägga vikt vid Fa-studier, läs inte mer och sprid inte mer falska Jingwen av ruttna spöken som saboterar Fa, som sprids av elever vilka inte har studerat Fa väl och har mycket mänskliga fasthållanden som har blivit utnyttjade av ondskan. Behåll upprätta tankar och upprätta handlingar, [håll er] klara och vakna i huvudet, rädda förnuftigt och överallt världens människor.

 

Li Hongzhi
1 september 2004