Till Fa-konferensen i Montreal, Kanada

Hälsningar! Genom Dafa-lärjungars ständiga ansträngningar under de senaste åren, och genom ert klargörande av sanningen, har världens människor blivit mer och mer klartänkta. Ni har räddat fler och fler varelser, och därtill har ni etablerat Dafa-lärjungars framtid. Det här är lovvärt och värt att gratulera till.

I våra Fa-konferenser sammanfattar ni kontinuerligt [vad ni har upplevt och lärt er]. Fastän ni bekräftar Fa och gör verklighet av hur en Dafa-lärjunge borde kultivera, har ni fortfarande en del tillkortakommanden. Använd till fullo de goda saker som ni har lärt er och stärk era upprätta tankar, och om ni gör så kommer ni att kunna göra Dafa-lär­jungars saker ännu bättre.

Den här Fa-konferensen är Dafa-lärjungars storslagna sammankomst och det är en återspegling av Dafa-lärjungars etablerande av deras mäktiga dygd. Slappna inte av i era ansträngningar, och låt oss göra ännu bättre ifrån oss i den här slutliga tiden. Jag önskar er fullkomlig framgång.

 

Li Hongzhi
20 juni 2004