Mästarens budskap till den europeiska Fa-konferensen i Wien

Till den europeiska Fa-konferensen som hålls i Wien:

Hälsningar!

Vi ska göra våra Fa-konferenser till storslagna sammankomster i vilka vi sammanfattar vad vi har erfarit och lärt oss, upptäcker var vi kommer till korta, drar nytta av det vi har åstadkommit, och etablerar Dafa-lärjungars upprätta tankar. Värdesätt allt det ni har gjort, och vandra vägen ni har framför er väl.

Mästaren betraktar er alla och ser alltid fram emot goda nyheter från er.

Till sist önskar jag Fa-konferensen fullkomlig framgång.

 

Li Hongzhi
20 juni 2004