Mästarens kommentar till en elevs artikel

Alla Dafa-lärjungar, vare sig de är i Fastlandskina eller andra delar av världen ska, med de tillvägagångssätt de använder för att motverka förföljelsen, noga beakta säkerheten för Dafa-lärjungarna i Fastlandskina. Allt agerande som äventyrar Dafa-lärjungars säkerhet ska stoppas.

 

Li Hongzhi
31 maj 2004; Reviderat 8 oktober 2005