Var klartänkta

Om du som en [Dafa]-elev inte följer Mästarens krav så är det definitivt inte en enkel sak. De gamla krafterna har arrangerat en uppsättning med deras saker åt alla Dafa-lärjungar, så om en Dafa-lärjunge inte följer Mästarens krav måste han följa de gamla krafternas arrangemang. De gamla krafterna är i grunden gigantiska prövningar och svå­righeter som åtföljer er hela tiden, fokuserade på huruvida Fa-upprätande Dafa-lärjungar kan träda fram.

Om en del elever, efter att de har gått igenom den här svåra prövningen, fortfarande inte är klartänkta, då kommer de att missa [de chanser som getts i] allt detta. Endast när du följer Mästarens krav bekräftar du Fa och kultiverar dig själv som en Dafa-lärjunge, och endast då är du en sann Dafa-lärjunge.

 

Li Hongzhi
8 maj 2004 Kommentar till en elevs artikel