Eliminera de mörka hantlangarna
med upprätta tankar

Beträffande saker och ting just nu så har de ruttna demonerna som har deltagit i förföljelsen av Dafa-lärjungar blivit eliminerade till den grad att de som återstår är ytterst få och inte kan ha någon större effekt. Under sådana omständigheter, beträffande alla de olika typerna av gudar som de gamla krafterna tidigare släppte in från bortom den Trefaldiga världen – de som de själva ville sålla bort, som är på låga nivåer, som har blivit dåliga, och av vilka en del har Buddhors, Daos eller andra Gudars former – så borde de ha sönderfallit och blivit bortsållade för länge sedan under den gamla Fas lag om bil­dande-varande-degenerering-förintelse. Anledningen till att de gamla krafterna släppte in dem i den Trefaldiga världen när Fa-upprätandet startade var att få dem att störa Fa-upprätandet och delta i förföljelsen av Dafa-lärjungar.

De gamla krafterna visste att det var en enorm synd att göra detta. De var rädda för att bli nedkastade till helvetet om de syndade direkt mot Fa-upprätandet, så de har från bortom den Trefaldiga världen manipulerat den delen av de dåliga gudarna (de mörka hantlangarna*) som finns inom den Trefaldiga världen, och de mörka hantlangarna har i sin tur beordrat de ruttna demonerna att störa Fa-upprätandet och förfölja Dafa-lärjungar. Hela förföljelsen av Dafa-lärjungar under de här åren gjordes på deras direkta order. Deras synder är nu gränslöst stora och den ondska och de synder som de har begått är redan tyngre än vad de kan bära.

Förintelsen av de gamla krafterna som helhet och alla de sista faktorerna som kommer att elimineras hänger ihop med väldigheten hos de mörka hantlangarnas synder. De mörka hantlangarna har utgjort en del av alla de störningar av både stora och små saker som har hänt alla Dafa-lärjungar sedan starten av deras kultivering och alla de olika situationer [som har uppstått] i Dafa-lärjungarnas självkultivering; det finns inget [kryp]hål som de inte har trängt in i. Antalet mörka hantlangare är stort, medan deras manifesterade kroppar i den här dimensionen är rätt små. De är allt mellan storleken på ett mynt till så små som en pennspets; de flesta är till storleken som en pennspets. De kunde höra all den Fa som jag har lärt ut genom de här åren och jag har gett dem chanser hela tiden, men de har fortsatt att utföra de ondskefullaste saker. Som ett resultat av framåtskridandet för Fa-upprätandet och Dafa-lärjungarnas handlingar som leds av upprätta tankar, har de ruttna demonerna blivit förintade till den grad att alltför få återstår för att de ska vara till någon nytta för dem, så de mörka hantlangarna deltar nu själva i de saker som de ruttna demonerna har gjort. De förföljer direkt Dafa-lärjungar och stör Fa-upprätandet.

Av den här anledningen, alla Dafa-lärjungar, samma sak för nya och erfarna elever: när ni sänder upprätta tankar så ska ni, förutom det mål som ni specifikt låser siktet på, sikta direkt på de där mörka hantlangarna och eliminera dem fullständigt. Samtidigt krävs det när ni sänder upprätta tankar att era sinnen är mer fokuserade, renare och stadigare; mobilisera era större förmågor, sönderdela alla de mörka hantlangarna och ruttna demonerna och eliminera de sista störningarna som finns i andra dimensioner.

Sluta låta ondskan utnyttja luckor och sluta bli störda av mänskliga fasthållanden. Gör de saker bra som Dafa-lärjungar bör göra, och vandra den sista etappen av resan väl, upprätta tankar, upprätta handlingar.

 

Li Hongzhi
16 mars 2004

* Översättarnas anmärkning: Den term som används här i den kinesiska texten, hei shou (svarta händer) har ibland översatts med ”hjälpare i kulisserna” och ska inte förväxlas med en annan term.