Stoppa de onda gärningarna med
upprätta tankar

För närvarande är de onda faktorer som förföljer Dafa-lärjungar ytterst få jämfört med tidigare, men de dåliga människorna och de onda poliserna håller fortfarande på och begår onda gärningar mot Dafa-lärjungar. Det här är att människor begår synder direkt mot gudar. Därför kan olika tillvägagångssätt, som till exempel att exponera de onda handlingarna och klargöra fakta eller direkt ringa telefonsamtal och så vidare, användas för att stoppa [dem].

Allt som Dafa-lärjungar gör för närvarande är att rädda världens människor och alla varelser; allt är att exponera förföljelsen; allt är att stoppa förföljelsen. Därför kan inte några av ondskans olika förföljelsehandlingar accepteras, än mindre kan ondskan tillåtas göra vad den vill när den förföljer Dafa-lärjungar. Om onda poliser och dåliga människor vägrar lyssna och ivrigt fortsätter med att göra onda gärningar, så kan [ni] använda upprätta tankar för att stoppa [dem]. Dafa-lärjungar, vid de situationer när de upprätta tankarna är starka och [ni] inte har någon rädsla, kan [ni] använda upprätta tankar för att vända på det och kontrollera dem som gör onda gärningar. Oavsett om de onda poliserna använder elchocker eller dåliga människor tvångs-injicerar droger i förföljandet, så kan [ni] använda upprätta tankar för att få de elektriska vågorna och drogerna att omdirigeras till dem som använder våld. Det går bra med både upprätt hand och icke upprätt hand, så fort de upprätta tankarna finns där så fungerar det.

För att stoppa förföljelse kan [ni] när ni är förföljda på något sätt alltid använda upprätta tankar för att vända på situationen och styra onda människor, inklusive dem som använder knytnävarna för att slå eller fötterna för att sparka elever. Starka upprätta tankar kan få deras egna kroppar att bli slagna eller sparkade, eller få onda poliser och dåliga människor att göra onda gärningar mot varandra, eller också kan det få smärtan och skadorna att helt och hållit förflyttas till de onda människorna och de onda poliser som är förövarna. Men, förutsättningen för att det ska fungera är att ni har starka upprätta tankar, varken har rädsla, mänskliga fasthållanden, oro eller hat; endast när ni är i det tillståndet blir det effektivt. I det ögonblick då tanken är skickad så fungerar den. Under sändandet av upprätta tankar, bli inte överraskade eller rädda, skicka upprätta tankar så länge ondskan fortsätter att vara våldsam. [Ni] får inte använda det mot någon eller någonting i världen utanför förföljelsen. Dafa-lärjungars utgångspunkt är att rädda människor och göra gott. Denna upprätta tanke syftar till att stoppa onda människor från att göra onda gärningar, och dessutom varna andra dåliga människor och hindra vanliga människor från att begå synder, syftet är fortfarande att rädda alla varelser.

 

Li Hongzhi
15 februari 2004