Mästarens Fa-undervisning i den internationella telefonkonferensen

Boken* gör en del för att exponera den onda förföljelsen av Dafa-elever och rädda människor. Ni kan publicera den i det vanliga samhället, sprida den entusiastiskt bland vanliga människor, och skapa en officiell webbsida för publicering. Men marknadsför den inte bland våra elever så att ni undviker att orsaka dem störningar. Ingenting ska störa hur elever går framåt mot Fulländning och bekräftar Fa.

Vad innehållet beträffar så är många passager i boken skrivna med mänskliga fasthållanden. Angående det visade fasthållandet till att skriva en bok för att avslöja förföljelsen, och att av den anledningen bli omvandlad av ondskan, så ska detta absolut inte marknadsföras bland eleverna. Vet ni vad ”omvandling” innebär? Faktiskt är detta vad Gudar ser: personen tog sig ut därifrån för att avslöja ondskan för att hon inte längre kunde stå ut med det, och hennes strävan att komma ut var egentligen ett fasthållande som hon inte kunde släppa. Under inga som helst omständigheter borde Dafa-lärjungar bli omvandlade av ondskan – inte ens om det är för att exponera förföljelsen. Dessutom är det yttersta målet med Dafa-lärjungars kultivering inte att avslöja förföljelsen. Så vi kan inte låta andra elever som inte fullständigt har tagit bort sina mänskliga fasthållanden följa efter, och än mindre ska boken marknadsföras bland elever på webbsidor för elever.

Kultivering är en högtidlig sak. Jag vill att ni ska kultivera till gudar, och i den processen har ni förmågan att bekräfta Fa. Därför har jag skänkt er Dafa och därför har jag gett er en aldrig tidigare skådad evig ära. Det är inte för att bara låta dig bli en hjälte bland vanliga människor i motståndet mot förföljelsen. Det är snarare för att låta er bekräfta Fa medan ni förnekar de gamla krafternas arrangemang och motsätter er förföljelsen, och att därigenom gå framåt mot gudomlighet.

 

Li Hongzhi
19 januari 2004

*Översättarnas anmärkning: Syftar på en viss bok som publicerats av en Dafa-utövare. Framtida Clearwisdom-artiklar kommer att diskutera boken och relevanta frågor mer i detalj.