Mästarens Nyårsdagshälsning 2004 till Dafa-lärjungar

Dafa-lärjungar i Kina

Dafa-lärjungar runtom i världen

Gott Nytt År!

Blånande hav, mullbärsfält, ett ögonblick, är tid
Fa-upprätandet har skapat den nya epoken
De långa långa åren av ära och lidande
Allt för uppfyllandet av det storslagna löftet idag

För allt levandes skull, för bekräftandet av Dafas skull, förbli flitiga på vägen mot gudomlighet! Den framtida, eviga Yuanrong kommer att finnas sida vid sida med strålande ära!

 

Li Hongzhi
31 december 2003