Mästarens kommentar till en elevs artikel

Att avslöja de onda poliserna och dåliga personerna och publicera deras onda gärningar är synnerligen effektivt när det gäller att chocka och tygla de där irrationella och onda människorna. Samtidigt, genom klargörande av fakta för människor på lokal nivå, avslöjar det mycket direkt, och skapar medvetenhet hos allmänheten om, den onda förföljelsen. Det är också ett utmärkt sätt att rädda människor som har blivit förgiftade och lurade av lögnerna. Jag hoppas att alla Dafa-lärjungar och nya elever i Fastlandskina kommer att göra detta.

 

Li Hongzhi
15 november 2003;
Reviderad 8 oktober 2005