Mästarens kommentarer till en elevs artikel

Kommentar från Mästaren:

Jag föreslår att alla Dafa-lärjungar läser den här artikeln.

 

Li Hongzhi
1 november 2003

Kommentar till en elevs artikel, "Gyllene Buddha" (Golden Buddha) publicerad samma dag