Mästarens kommentar till en elevs artikel

Tankarna i den här artikeln är väl presenterade, och författaren har en mycket klar förståelse beträffande Mästarens Fa-upprätande och Dafa-lärjungars bekräftande av Fa. Om alla Dafa-lärjungar kan vara så här förnuftiga och klartänkta, och ha upprätta tankar och upprätta handlingar när de bekräftar Fa, då blir det ingen förföljelse och det blir inga kryphål för ondskan att utnyttja. Det är inte viktigt för mig vem som skrev artikeln. Så länge det som visas fram [i en viss artikel] är något som fungerar för elevernas bekräftande av Fa så uppmuntrar jag det – till och med ifall en artikel är skriven av någon som är emot oss. Anledningen är att vi faktiskt räddar alla varelser, och så länge förföljelsen inte har upphört och Dafa-elevers kultiveringsresa inte är fullgjord, ger det människor chanser och ger dem hopp.

 

Li Hongzhi
29 augusti 2003;
Reviderad 8 oktober 2005