Mästarens kommentar till en elevs artikel

Bra sagt. Vars och ens kultiveringsväg är olika, sättet som var och en bekräftar Fa på är olika, deras sociala status är olika, deras yrken är olika, och deras omgivning är olika, men de kan likväl alla kultivera. Det här är den väg som Dafa erbjuder sina kultiverare. Dafa-lärjungar är en kropp och jag bekräftar allt som de har gjort under Fa-upprätandet – de gör alla det som Dafa-lärjungar ska göra. De olika tillvägagångssätten medför faktiskt en allomfattande fördelning av roller på ett dynamiskt sätt i Fas operationer, och Fa-kraften är en återspegling av ”en kropp”.

 

Li Hongzhi
16 februari 2003;
Reviderad 8 oktober 2005