Mästarens Nyårshälsning

Dafa-lärjungar i hela världen, Gott Nytt År!

Ni har i prövningar, i räddandet av världens människor, i er mognadsprocess och i mer klartänkthet gått igenom ännu ett år. Resten av vägen, använd gudomliga upprätta tankar och upprätta gärningar, fullborda er stora önskan från före historien!

Den långa långa vägen går redan mot slutet,
förvirrande dimma skingras gradvis:
Upprätta tankar visar gudomliga krafter,
återvända till himlen är inte längtan.

 

Li Hongzhi
31 december 2002