Upprätta tankar

Dafa-lärjungars sändande av upprätta tankar vid denna speciella historiska period – för att minska de onda varelsernas förföljelse av Dafa, Dafa-lärjungar och världens människor – har spelat en mycket avgörande roll. Mycket ondska har rensats bort i tid innan Fa-upprätandets kraft kommer, och detta har mycket minskat förlusterna. Dock kan ondskan redan se sina sista dagar och de agerar mer och mer vilt. Dafa-lärjungarna har redan blivit alla varelsers enda hopp om räddning, så för att göra Fa-upprätandet mer effektivt måste du när du klargör fakta ta sändandet av upprätta tankar på stort allvar och i tid rensa ut ondskan och dina egna problem, så att kryphålen inte utnyttjas av ondskan. För närvarande finns det fortfarande en del elever som inte kan hantera grunderna väl när det gäller utsändandet av upprätta tankar, en del elever är i exakt samma tillstånd som när de mediterar – redan när en del elever mediterade var de i ett halvsovande tillstånd, eller i ett inte klart tillstånd, eller var i ett tillstånd i vilket de var allvarligt störda av alla sorters spridda tankar, så de kan inte uppnå någon bra effekt. Det finns också en del elever som när de sänder ut upprätta tankar i sitt sinne specifikt siktar på ett eller flera onda element, och det hindrar Gong och den gudomliga förmågan som de sänder ut från att åstadkomma maximal effekt. Naturligtvis, under speciella omständigheter då ni siktar på en ond varelse eller några få onda varelser när ni sänder upprätta tankar, endera själva eller som grupp, så är det något som ni ska göra, och den koncentrerade kraften är oerhörd. Men i ert dagliga, normala sändande av upprätta tankar som grupp ska ni jaga och leta efter ondskan i större skala. Ni ska inte sikta in er på en eller några få onda varelser varje dag, varje gång.

Så här ska ni göra det: (1) Ni ska fokusera er uppmärksamhet och er ansträngning, ert sinne måste vara absolut klart och rationellt och era tankars kraft ska vara fokuserad och stark och man är den ende som behärskar slagkraften till att förstöra all ondska i kosmos. (2) De lärjungar som för tillfället inte kan se andra dimensioner kan fokusera kraftfulla tankar och säga ordet Mie* efter att de har uttalat formeln/formlerna. Ordet Mie ska vara så starkt att det är lika stort som den kosmiska himlakroppen, omfattande allting, inte utelämnande något i någon dimension. (3) De lärjungar som kan se ondskan i andra dimensioner kan handskas med saker och ting i enlighet med den situation som de är medvetna om, deras upprätta tankar ska vara starka och de ska helt och hållet använda sin visdom. En upprätt kan i sig besegra hundra onda. (4) Att blunda eller inte blunda har bådadera samma effekt när ni sänder upprätta tankar. Om ni har ögonen öppna ska ni inte bry er om någonting ni ser i den vanliga människans dimension.

När ni sänder upprätta tankar så ska ytan vara fridfull, hur häftiga saker och ting än blir. Det här gäller särskilt när ni är på arbetet eller i någon annan speciell omgivning, då behöver ni inte hålla handen upprätt, resultatet blir detsamma. Så länge ni håller era upprätta tankar starka och fokuserar ert sinne kan ni uppnå samma resultat, men under normala omständigheter ska ni hålla handen vertikalt eller göra lotushandgesten.

För att minska förlusterna och för att rädda varelser, använd till fullo era Dafa-lärjungars kraftfulla upprätta tankar! Visa er Mäktiga Dygd!

 

Li Hongzhi
13 oktober 2002


*Detta är det sista ordet i en av formlerna och betyder ”utrensad”, ”eliminerad”, etcetera.