Kommentar till artikeln ”Några idéer från diskussioner bland elever som har deltagit i tyst sitt-demonstration framför de kinesiska ambassaderna och konsulaten”

De här idéerna är verkligen bra. Om alla kinesiska elever kan lägga mer vikt vid sitt uppförande i det dagliga livet, vara prydligare, och ta hänsyn till andra i allt vad de gör, så är det Dafa-lärjungars stil. Som er Lärare har jag alltid, genom alla de här åren med spridandet av Fa, gjort saker med förhållningssättet att ta ansvar gentemot samhället och människorna.

Alla de Dafa-lärjungar som deltar i att tyst sitta framför de kinesiska ambassaderna och konsulaten är anmärkningsvärda, ni har verkligen utstått mycket. Det är så varmt väder, se nu till att ni tar väl hand om er.

 

Li Hongzhi
21 juni 2002