Dafas lyckliggörande

Tio år av Fa-upprätande har omskapat kosmos, har räddat oräkneliga varelser från degenerering och förintelse, har etablerat Fa-principerna med det omätliga himlavalvets Yuanrong och oförstörbarhet, samt dess oändliga visdom. Detta är lyckliggörande av alla varelser, är alla Dafa-lärjungarnas mäktiga dygd.

Mästaren har spridit Dafa i tio år, har redan stort ändrat den mänskliga världens öde, kometkatastrofen som var förutbestämd i historien har redan passerat, det tredje världskriget är avvärjt, år 99:s oro för Himlens och Jordens bildande-varande-degenerering -förintelse finns inte längre kvar, Fa-upprätandet i den mänskliga världen är nära förestående. Alla varelser i världen kommer att återgälda Dafa och Dafa-lärjungars räddande nåd. Underbart, underbart, verkligen underbart!

 

Li Hongzhi
19 maj 2002