Se på saker med upprätta tankar

Just nu använder Dafa-lärjungar i Kina television för att klargöra sanningen för människor, vilket är att exponera ondskans förföljelse, är att rädda alla varelser som har blivit förgiftade av ondskans bedrägeri, och är en barmhärtig och storartad handling.

Det onda politiska skurkgänget har aldrig följt lagen när det gäller Dafa-lärjungar, så förkasta inte, återigen på grund av ditt fasthållande av rädsla, de åtgärder som Dafa-lärjungar vidtar när de klargör sanningen. Hur ondskan än förföljer så är det som väntar Dafa-lärjungar Fulländning, och det som väntar de onda varelserna är ingenting annat än att i evighet betala i helvetet för allt som de har gjort för att störa och förfölja Fas upprätande och Dafa-lärjungarna.

 

Li Hongzhi
8 mars 2002