Bara ett teaterstycke

Skyn fungerar som ridå, jorden som scen,
kosmos förändras, himlen och jorden öppnas.
Allting genom tidsåldrarna, är till för Fa,
Falun roterar, förnyar de tre rikena*

 

Li Hongzhi
5 februari 2002


*Den kinesiska termen översatt här som de ”tre rikena” är en uråldrig term som syftar på Himlen, Jorden och människan.