Gratulationsmeddelande till
New Yorks Fa-konferens

Till New Yorks Fa-konferens:
Hej alla!

Först vill jag önska Fa-konferensen framgång!
Vad historien har skänkt Dafa-lärjungarna är allt det mest magnifika. För närvarande är allt det ni gör det allra heligaste, allt det ni gör är för alla varelsers skull, och allt det ni gör skapar framtiden.

I historiens förgångna skapade ni den prakt som mänskligheten skulle ha; i historiens nutid har Dafa gett er uppdraget att rädda alla varelser; i historiens framtid kommer allt hos er som är rent och upprätt att vara det som garanterar det ofantliga himlavalvets bildande och varande, men inte undergång. Gå er väg väl, de varelser som blir räddade kommer att bli era varelser, allt det ni gör fullbordar allt för er Fulländning.

 

Li Hongzhi
1 februari 2002